ZH: OV volledig toegankelijk maken voor gehandicapten

Zuid-Holland roept de gezamenlijke overheden en openbaar vervoerbedrijven op het openbaar vervoer volledig toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Dat gebeurde tijdens een werkconferentie op donderdag 2 oktober 2003 in het provinciehuis in Den Haag. De conferentie had als titel: “De uitdaging”.

De bevolking vergrijst. De verwachting is daarom dat het aantal mensen met een functiebeperking toeneemt. Overheden moeten daarom nu al op tal van beleidsterreinen nadenken over de toekomst. Gedeputeerde Marnix Norder heeft onder meer mobiliteit in zijn portefeuille. Norder: “Mobiliteit en daarmee toegankelijk vervoer is een essentiële voorwaarde om mee te doen en onderdeel te zijn van onze samenleving. Maar dat vergt dan wel dat overheid én vervoerder de wil tonen om bij alles functiebeperking als uitgangspunt te nemen.”

De provincie denkt al langer na over integratie van mensen met een functiebeperking (gehandicapten) in het openbaar vervoer. Mede door de doorgevoerde bezuinigingen en een teruglopend aanbod van reizigers in landelijke gebieden, heeft Zuid-Holland collectief vraag-afhankelijk vervoer ontwikkeld (CVV). In het kort komt het er op neer dat onrendabele buslijnen en zogenaamd WVG-vervoer gecombineerd worden uitgevoerd. Bij de aanbesteding van personenvervoer over water in de Drechtsteden is indertijd als eis opgenomen dat de schepen en aanlegsteigers toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers. Ook bij de ontwikkeling van het lightrailproject in de Bollenstreek en Midden-Holland, de RijnGouweLijn, is dit uitgangspunt neergelegd.

“Maar er kan, nee er moet, meer gebeuren”, aldus Norder. “Bij alle komende aanbestedingen gaan wij van de busmaatschappij lage vloerbussen eisen” zo kondigde hij op het symposium alvast aan. “Maar de haltevoorzieningen moeten ook aangepast worden, en dat is een taak van de wegbeheerders.”

Aan het slot van de conferentie ontving de gedeputeerde uit handen van mevrouw L.D. Wesenhagen-Kastelein, voorzitter van het Regionaal Consumenten en Patiënten Platform (RPCP) Rijnmond een kaart met standaardregels. Deze standaardregels zijn ontwikkeld met en voor mensen met een functiebeperking en moeten bijdragen aan een landelijk dekkend, toegankelijk vervoernetwerk voor het bieden van gelijke kansen aan mensen met een handicap.

De conferentie had als doel knelpunten en wensen in kaart te brengen, zoals aangegeven door mensen met een functiebeperking. Daarnaast werd geïnventariseerd welke ontwikkelingen op het gebied van vervoer in gang zijn gezet of worden gezet en was er een discussie over mogelijke oplossingen voor de knelpunten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

ZH: OV volledig toegankelijk maken voor gehandicapten | Infrasite

ZH: OV volledig toegankelijk maken voor gehandicapten

Zuid-Holland roept de gezamenlijke overheden en openbaar vervoerbedrijven op het openbaar vervoer volledig toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Dat gebeurde tijdens een werkconferentie op donderdag 2 oktober 2003 in het provinciehuis in Den Haag. De conferentie had als titel: “De uitdaging”.

De bevolking vergrijst. De verwachting is daarom dat het aantal mensen met een functiebeperking toeneemt. Overheden moeten daarom nu al op tal van beleidsterreinen nadenken over de toekomst. Gedeputeerde Marnix Norder heeft onder meer mobiliteit in zijn portefeuille. Norder: “Mobiliteit en daarmee toegankelijk vervoer is een essentiële voorwaarde om mee te doen en onderdeel te zijn van onze samenleving. Maar dat vergt dan wel dat overheid én vervoerder de wil tonen om bij alles functiebeperking als uitgangspunt te nemen.”

De provincie denkt al langer na over integratie van mensen met een functiebeperking (gehandicapten) in het openbaar vervoer. Mede door de doorgevoerde bezuinigingen en een teruglopend aanbod van reizigers in landelijke gebieden, heeft Zuid-Holland collectief vraag-afhankelijk vervoer ontwikkeld (CVV). In het kort komt het er op neer dat onrendabele buslijnen en zogenaamd WVG-vervoer gecombineerd worden uitgevoerd. Bij de aanbesteding van personenvervoer over water in de Drechtsteden is indertijd als eis opgenomen dat de schepen en aanlegsteigers toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers. Ook bij de ontwikkeling van het lightrailproject in de Bollenstreek en Midden-Holland, de RijnGouweLijn, is dit uitgangspunt neergelegd.

“Maar er kan, nee er moet, meer gebeuren”, aldus Norder. “Bij alle komende aanbestedingen gaan wij van de busmaatschappij lage vloerbussen eisen” zo kondigde hij op het symposium alvast aan. “Maar de haltevoorzieningen moeten ook aangepast worden, en dat is een taak van de wegbeheerders.”

Aan het slot van de conferentie ontving de gedeputeerde uit handen van mevrouw L.D. Wesenhagen-Kastelein, voorzitter van het Regionaal Consumenten en Patiënten Platform (RPCP) Rijnmond een kaart met standaardregels. Deze standaardregels zijn ontwikkeld met en voor mensen met een functiebeperking en moeten bijdragen aan een landelijk dekkend, toegankelijk vervoernetwerk voor het bieden van gelijke kansen aan mensen met een handicap.

De conferentie had als doel knelpunten en wensen in kaart te brengen, zoals aangegeven door mensen met een functiebeperking. Daarnaast werd geïnventariseerd welke ontwikkelingen op het gebied van vervoer in gang zijn gezet of worden gezet en was er een discussie over mogelijke oplossingen voor de knelpunten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland