Plan Bornsebeek afgerond

Het Plan Bornsebeek, dat voorziet in de vorming van een waterretentiegebied en de inrichting van een bekenstelsel in de omgeving van Hengelo en Enschede, is op 1 oktober 2003 officieel afgerond. Het project van het waterschap Regge en Dinkel is te beschouwen als één van de koplopers van het nieuwe waterbeleid voor de 21e eeuw.

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen was aanwezig bij de oplevering van het project Woolderbinnenbeek, voorlopig de laatste fase van het plan. In een toespraak gaf ze een pluim aan het waterschap, dat volgens haar ‘de uitvinder van het waterbeleid voor de 21e eeuw, WB21, is’. Eén van de speerpunten daarbij is voorzieningen treffen zodat water in natte periodes (winter) vastgehouden kan worden, om in droge tijden (zomer) watertekorten tegen te gaan.

Het plan stamt uit midden jaren tachtig, kort na de afronding van het waterhoofdinfrastructuur in ons land. Toen stopte de Rijkssubsidie voor regionale projecten. Het gebied in Twente kampte echter met zoveel problemen, dat in samenwerking met Rijkswaterstaat het Plan Bornsebeek in het leven werd geroepen. Ook leverden de gemeente Hengelo, de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun bijdrage aan het project. Begin jaren ’90 had het water een kanaalachtige, rechte structuur. In twaalf jaar tijd is deze veranderd in een meanderende beek met retentiegebieden om het water vast te houden, natuurvriendelijke oevers, vistrappen en recreatiemogelijkheden zoals wandelen en vissen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Plan Bornsebeek afgerond | Infrasite

Plan Bornsebeek afgerond

Het Plan Bornsebeek, dat voorziet in de vorming van een waterretentiegebied en de inrichting van een bekenstelsel in de omgeving van Hengelo en Enschede, is op 1 oktober 2003 officieel afgerond. Het project van het waterschap Regge en Dinkel is te beschouwen als één van de koplopers van het nieuwe waterbeleid voor de 21e eeuw.

Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen was aanwezig bij de oplevering van het project Woolderbinnenbeek, voorlopig de laatste fase van het plan. In een toespraak gaf ze een pluim aan het waterschap, dat volgens haar ‘de uitvinder van het waterbeleid voor de 21e eeuw, WB21, is’. Eén van de speerpunten daarbij is voorzieningen treffen zodat water in natte periodes (winter) vastgehouden kan worden, om in droge tijden (zomer) watertekorten tegen te gaan.

Het plan stamt uit midden jaren tachtig, kort na de afronding van het waterhoofdinfrastructuur in ons land. Toen stopte de Rijkssubsidie voor regionale projecten. Het gebied in Twente kampte echter met zoveel problemen, dat in samenwerking met Rijkswaterstaat het Plan Bornsebeek in het leven werd geroepen. Ook leverden de gemeente Hengelo, de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun bijdrage aan het project. Begin jaren ’90 had het water een kanaalachtige, rechte structuur. In twaalf jaar tijd is deze veranderd in een meanderende beek met retentiegebieden om het water vast te houden, natuurvriendelijke oevers, vistrappen en recreatiemogelijkheden zoals wandelen en vissen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat