Bestuurswisseling bij Mobis

Per 1 oktober 2003 hebben zich enige wijzigingen
voorgedaan in de samenstelling van het bestuur van Mobis. De heer C. Anker
is in verband met zijn afscheid als lid van de Groepsdirectie van
Connexxion Holding N.V. afgetreden als bestuurslid en vice-voorzitter van
het bestuur van Mobis.

De ledenvergadering van Mobis heeft op 30 september 2003 de heer R. van
Holten benoemd in de ontstane vacature. De heer Van Holten is
vice-voorzitter van de groepsdirectie van Connexxion en was voor de functie
kandidaat gesteld door het bestuur.

In de vacature van vice-voorzitter van het bestuur heeft de
ledenvergadering de heer drs. R.J.A. Clayden benoemd. De heer Clayden is
algemeen directeur van de RET en maakt sinds november 1999 deel uit van het
bestuur van Mobis. Ook de heer Clayden was door het bestuur kandidaat
gesteld.

De heren Van Holten en Clayden hebben de benoeming aanvaard.

Mobis is de branchevereniging van ondernemingen in het collectief
personenvervoer. Mobis maakt deel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer, de
werkgeversorganisatie in het collectief personenvervoer (openbaar vervoer,
taxi- en touringcarvervoer) en het beroepsgoederenvervoer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV