NS-tarief 2004 conform contract Verkeer en Waterstaat

Op 1 januari 2004 verhoogt NS de treintarieven met gemiddeld 4%. De jaarlijkse verhoging betreft dit jaar een doorberekening van uitsluitend externe kosten, namelijk de inflatie voor 2004 (1,5%) plus de stijging van de vergoeding voor gebruik van het spoor (2,5%). De financiële situatie laat NS geen andere mogelijkheid dan het doorberekenen van de stijging van externe kosten. Overigens is de tariefstijging voor de trein bijna 20% lager dan die voor het stads- en streekvervoer (4,87%).

Ook in 2004 stijgt de door de overheid vastgestelde vergoeding die NS aan ProRail betaalt voor gebruik van het spoor (de infraheffing). Een deel van deze stijging past in de 2% ruimte die het contract van NS met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat biedt. Het restant (0,5%) betreft een onvoorziene verhoging van de infraheffing over 2003. Deze extra stijging mag NS doorberekenen. Dit is in lijn met het kabinetsbesluit ‘de eindgebruiker betaalt’.

Specifieke kaartsoorten

Ook de tarieven van enkele speciale kaartsoorten waarvan de prijs al jaren gelijk is gebleven zullen stijgen. De prijs van de Zomertoer is sinds 1998 niet aangepast. In 2004 wordt deze voor een persoon verhoogd van €45 naar €49 en voor twee personen van €59 naar €69. De Railrunner, niet verhoogd sinds 1994, wordt €2 in plaats van €1.

Structuurwijziging

Vorig jaar heeft NS afspraken gemaakt met de consumentenorganisaties (Locov) om de tariefstructuur meer inzichtelijk te maken voor de reiziger. In drie stappen werkt NS aan een tariefopbouw waarbij de reiziger betaalt per tariefeenheid. De eerste stap is vorig jaar gezet, nu volgt de tweede en in 2005 de laatste stap. De structuur-wijziging is budgetneutraal; het levert NS in totaliteit geen extra inkomsten op. Wel kan hierdoor per 1 januari het tarief voor een individuele reiziger minder of meer stijgen dan de gemiddelde verhoging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen

NS-tarief 2004 conform contract Verkeer en Waterstaat | Infrasite

NS-tarief 2004 conform contract Verkeer en Waterstaat

Op 1 januari 2004 verhoogt NS de treintarieven met gemiddeld 4%. De jaarlijkse verhoging betreft dit jaar een doorberekening van uitsluitend externe kosten, namelijk de inflatie voor 2004 (1,5%) plus de stijging van de vergoeding voor gebruik van het spoor (2,5%). De financiële situatie laat NS geen andere mogelijkheid dan het doorberekenen van de stijging van externe kosten. Overigens is de tariefstijging voor de trein bijna 20% lager dan die voor het stads- en streekvervoer (4,87%).

Ook in 2004 stijgt de door de overheid vastgestelde vergoeding die NS aan ProRail betaalt voor gebruik van het spoor (de infraheffing). Een deel van deze stijging past in de 2% ruimte die het contract van NS met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat biedt. Het restant (0,5%) betreft een onvoorziene verhoging van de infraheffing over 2003. Deze extra stijging mag NS doorberekenen. Dit is in lijn met het kabinetsbesluit ‘de eindgebruiker betaalt’.

Specifieke kaartsoorten

Ook de tarieven van enkele speciale kaartsoorten waarvan de prijs al jaren gelijk is gebleven zullen stijgen. De prijs van de Zomertoer is sinds 1998 niet aangepast. In 2004 wordt deze voor een persoon verhoogd van €45 naar €49 en voor twee personen van €59 naar €69. De Railrunner, niet verhoogd sinds 1994, wordt €2 in plaats van €1.

Structuurwijziging

Vorig jaar heeft NS afspraken gemaakt met de consumentenorganisaties (Locov) om de tariefstructuur meer inzichtelijk te maken voor de reiziger. In drie stappen werkt NS aan een tariefopbouw waarbij de reiziger betaalt per tariefeenheid. De eerste stap is vorig jaar gezet, nu volgt de tweede en in 2005 de laatste stap. De structuur-wijziging is budgetneutraal; het levert NS in totaliteit geen extra inkomsten op. Wel kan hierdoor per 1 januari het tarief voor een individuele reiziger minder of meer stijgen dan de gemiddelde verhoging.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen