UVW: Berichtgeving bomenkap Nederlandse dijken onjuist

Er is geen sprake van dat alle bomen op en langs de Nederlandse dijken worden gekapt. De Unie van Waterschappen heeft dit niet bekend gemaakt. In de waterschapswereld is dit ook niet gemeenschappelijk onderwerp van gesprek geweest. Berichtgeving van die strekking in de media, begonnen door het NOS–Journaal, is dan ook volstrekt onjuist.

Iets anders is dat bij alle lopende onderzoeken naar de gevolgen van extreme droogte op met name de zogenoemde veendijken ook wordt gekeken naar de rol van begroeiing. Daaraan kan echter geen enkele conclusie worden verbonden.

Bij (preventieve) werkzaamheden aan waterkeringen verdwijnen op lokaal niveau noodgedwongen soms bomen of andere begroeiing. Dat is een bekend gegeven. Maar ook daaruit kan op geen enkele wijze worden afgeleid dat thans het landelijke voornemen zou bestaan om alle bomen op of langs dijken te verwijderen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen

UVW: Berichtgeving bomenkap Nederlandse dijken onjuist | Infrasite

UVW: Berichtgeving bomenkap Nederlandse dijken onjuist

Er is geen sprake van dat alle bomen op en langs de Nederlandse dijken worden gekapt. De Unie van Waterschappen heeft dit niet bekend gemaakt. In de waterschapswereld is dit ook niet gemeenschappelijk onderwerp van gesprek geweest. Berichtgeving van die strekking in de media, begonnen door het NOS–Journaal, is dan ook volstrekt onjuist.

Iets anders is dat bij alle lopende onderzoeken naar de gevolgen van extreme droogte op met name de zogenoemde veendijken ook wordt gekeken naar de rol van begroeiing. Daaraan kan echter geen enkele conclusie worden verbonden.

Bij (preventieve) werkzaamheden aan waterkeringen verdwijnen op lokaal niveau noodgedwongen soms bomen of andere begroeiing. Dat is een bekend gegeven. Maar ook daaruit kan op geen enkele wijze worden afgeleid dat thans het landelijke voornemen zou bestaan om alle bomen op of langs dijken te verwijderen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen