Checklist inspecties waterkeringen naar waterschappen

Alle waterschappen in Nederland ontvangen dezer dagen een uitgebreide checklist aan de hand waarvan hun inspecteurs de regionale waterkeringen visueel kunnen controleren. Deze ‘handleiding’ leidt naar verwachting tot uniformer inspectie-rapporten, die bovendien beter vergelijkbaar zijn. De format is in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen, na uitvoerige consultatie van veel deskundigen, opgesteld door GeoDelft en ingenieursbureau Fugro.

De inspectie-checklist is het eerste concrete resultaat van een serie korte termijn droogte-onderzoeken boezemkaden, waartoe de STOWA en de Unie van Waterschappen besloten. De onderzoeken werden gestart naar aanleiding van de veendijkafschuivingen bij Wilnis en langs de Rotte bij Rotterdam.

De checklist omvat een groot aantal te beoordelen ‘indicatoren’. De controleurs blijven attent op dijkscheuren en andere deformaties. Maar meer dan voorheen wordt ook gekeken naar het ontwerp van de waterkering en naar het materiaal waarmee de kade is opgebouwd. De controleurs betrekken in hun inspecties ook de vraag of recent werkzaamheden aan de waterkeringen zijn uitgevoerd. Het waterpeil (de druk van de watermassa) langs de keringen is daarnaast uitdrukkelijker een punt van aandacht. Schademeldingen door omwonenden worden meer dan vroeger in de controles meegenomen. De inspecteurs beoordelen ook de mogelijke gevolgen van dijkafschuivingen. Aandacht is er in de checklist ook voor dijkvegetaties (bomen, andere beplanting), alsmede sporen van mollen en muskusratten.

De checklist heeft als voordeel dat toekomstige inspectie-ervaringen van de controleurs voortaan direct bij alle waterschappen en andere waterbeheerders beschikbaar zijn. Zo verbetert het gaandeweg het algemene kennisniveau van de ‘dijkwachten’. De handleiding kan ook worden uitgebreid met de resultaten van (toekomstige) technische inspectiemethoden.

De STOWA en de Unie van Waterschappen hebben als bekend een groot aantal onderzoeken uitgezet naar aanleiding van de dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam. Met name wordt gekeken naar het effect van langdurige droogte op de zogenoemde veendijken.

Alle bij het korte termijn droogte-onderzoek betrokken partners kwamen maandag 22 september in Utrecht bijeen voor een eerste gezamenlijke evaluatie. Vastgesteld werd opnieuw dat nog veel (fundamenteel) onderzoek nodig is. Daar gaan nog maanden mee heen.

Ook de oorzaken van de dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam zijn nog in onderzoek. Deze informatie komt zo snel mogelijk, naar verwachting binnen enkele weken, via de betrokken waterschappen beschikbaar.

Partijen zijn daarnaast nog druk doende met een inventarisatie van alle regionale waterkeringen in Nederland die zijn opgebouwd uit veen of gebouwd op een veenondergrond.

Vastgesteld werd tot slot dat het nog te vroeg is om te ‘voorspellen’ binnen hoeveel tijd met name de veendijken zich (kunnen) herstellen van de droogte. Indicatief is aangegeven dat dit proces eerder enkele maanden dan weken zal duren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Unie van Waterschappen

Checklist inspecties waterkeringen naar waterschappen | Infrasite

Checklist inspecties waterkeringen naar waterschappen

Alle waterschappen in Nederland ontvangen dezer dagen een uitgebreide checklist aan de hand waarvan hun inspecteurs de regionale waterkeringen visueel kunnen controleren. Deze ‘handleiding’ leidt naar verwachting tot uniformer inspectie-rapporten, die bovendien beter vergelijkbaar zijn. De format is in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen, na uitvoerige consultatie van veel deskundigen, opgesteld door GeoDelft en ingenieursbureau Fugro.

De inspectie-checklist is het eerste concrete resultaat van een serie korte termijn droogte-onderzoeken boezemkaden, waartoe de STOWA en de Unie van Waterschappen besloten. De onderzoeken werden gestart naar aanleiding van de veendijkafschuivingen bij Wilnis en langs de Rotte bij Rotterdam.

De checklist omvat een groot aantal te beoordelen ‘indicatoren’. De controleurs blijven attent op dijkscheuren en andere deformaties. Maar meer dan voorheen wordt ook gekeken naar het ontwerp van de waterkering en naar het materiaal waarmee de kade is opgebouwd. De controleurs betrekken in hun inspecties ook de vraag of recent werkzaamheden aan de waterkeringen zijn uitgevoerd. Het waterpeil (de druk van de watermassa) langs de keringen is daarnaast uitdrukkelijker een punt van aandacht. Schademeldingen door omwonenden worden meer dan vroeger in de controles meegenomen. De inspecteurs beoordelen ook de mogelijke gevolgen van dijkafschuivingen. Aandacht is er in de checklist ook voor dijkvegetaties (bomen, andere beplanting), alsmede sporen van mollen en muskusratten.

De checklist heeft als voordeel dat toekomstige inspectie-ervaringen van de controleurs voortaan direct bij alle waterschappen en andere waterbeheerders beschikbaar zijn. Zo verbetert het gaandeweg het algemene kennisniveau van de ‘dijkwachten’. De handleiding kan ook worden uitgebreid met de resultaten van (toekomstige) technische inspectiemethoden.

De STOWA en de Unie van Waterschappen hebben als bekend een groot aantal onderzoeken uitgezet naar aanleiding van de dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam. Met name wordt gekeken naar het effect van langdurige droogte op de zogenoemde veendijken.

Alle bij het korte termijn droogte-onderzoek betrokken partners kwamen maandag 22 september in Utrecht bijeen voor een eerste gezamenlijke evaluatie. Vastgesteld werd opnieuw dat nog veel (fundamenteel) onderzoek nodig is. Daar gaan nog maanden mee heen.

Ook de oorzaken van de dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam zijn nog in onderzoek. Deze informatie komt zo snel mogelijk, naar verwachting binnen enkele weken, via de betrokken waterschappen beschikbaar.

Partijen zijn daarnaast nog druk doende met een inventarisatie van alle regionale waterkeringen in Nederland die zijn opgebouwd uit veen of gebouwd op een veenondergrond.

Vastgesteld werd tot slot dat het nog te vroeg is om te ‘voorspellen’ binnen hoeveel tijd met name de veendijken zich (kunnen) herstellen van de droogte. Indicatief is aangegeven dat dit proces eerder enkele maanden dan weken zal duren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Unie van Waterschappen