Provincie Limburg: € 112 miljoen voor infrastruc

De Provincie Limburg wil de komende jaren fors investeren in de infrastructuur. Gedeputeerde Staten willen de komende vier jaar € 112 miljoen investeren in verschillende grote projecten. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2004 die vanmiddag werd gepresenteerd. Provinciale Staten nemen op 14 november een besluit over deze begroting.

De Programmabegroting 2004 is de eerste begroting na de invoering van het dualisme op provinciaal niveau. Daarin wordt de kaderstellende taak van Provinciale Staten (controle) en de bestuurlijke bevoegdheden van Gedeputeerde Staten (verantwoording) inzichtelijker gemaakt. De Programmabegroting markeert tevens een nieuwe manier van werken. Daarbij worden alle partners van de Provincie opgeroepen samen te werken, grenzen te verleggen, vernieuwend te denken en te handelen.

GS stellen in de Programmabegroting 2004-2007 voor om de komende jaren
€ 112 miljoen te investeren in de Barge Terminal Venlo, de rijkswegboulevard Sittard-Geleen, de revitalisering van bedrijventerreinen, de binnen- en buitenring Parkstad, de spoorlijn Lanaken-Maastricht en investeringen in de ecologische hoofdstructuur. Volgend jaar wordt van het totaalbedrag ruim € 15 miljoen geïnvesteerd en nog eens bijna € 10 miljoen aan vervangingsinvesteringen.

Verder zijn GS van plan een fonds Majeure Projecten in het leven te roepen. Hieruit kunnen de komende jaren interessante, grote werken (in meest brede zin) worden gefinancierd en kunnen mogelijke co-financieringen gerealiseerd worden. Gepland is dat dit fonds de komende vier jaar wordt gevuld met in totaal € 13 miljoen.
Daarnaast is het de bedoeling dat dit fonds ook gevuld wordt via de jaarlijkse onderuitputting, meevallers en incidentele voordelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Provincie Limburg: € 112 miljoen voor infrastruc | Infrasite

Provincie Limburg: € 112 miljoen voor infrastruc

De Provincie Limburg wil de komende jaren fors investeren in de infrastructuur. Gedeputeerde Staten willen de komende vier jaar € 112 miljoen investeren in verschillende grote projecten. Dat blijkt uit de Programmabegroting 2004 die vanmiddag werd gepresenteerd. Provinciale Staten nemen op 14 november een besluit over deze begroting.

De Programmabegroting 2004 is de eerste begroting na de invoering van het dualisme op provinciaal niveau. Daarin wordt de kaderstellende taak van Provinciale Staten (controle) en de bestuurlijke bevoegdheden van Gedeputeerde Staten (verantwoording) inzichtelijker gemaakt. De Programmabegroting markeert tevens een nieuwe manier van werken. Daarbij worden alle partners van de Provincie opgeroepen samen te werken, grenzen te verleggen, vernieuwend te denken en te handelen.

GS stellen in de Programmabegroting 2004-2007 voor om de komende jaren
€ 112 miljoen te investeren in de Barge Terminal Venlo, de rijkswegboulevard Sittard-Geleen, de revitalisering van bedrijventerreinen, de binnen- en buitenring Parkstad, de spoorlijn Lanaken-Maastricht en investeringen in de ecologische hoofdstructuur. Volgend jaar wordt van het totaalbedrag ruim € 15 miljoen geïnvesteerd en nog eens bijna € 10 miljoen aan vervangingsinvesteringen.

Verder zijn GS van plan een fonds Majeure Projecten in het leven te roepen. Hieruit kunnen de komende jaren interessante, grote werken (in meest brede zin) worden gefinancierd en kunnen mogelijke co-financieringen gerealiseerd worden. Gepland is dat dit fonds de komende vier jaar wordt gevuld met in totaal € 13 miljoen.
Daarnaast is het de bedoeling dat dit fonds ook gevuld wordt via de jaarlijkse onderuitputting, meevallers en incidentele voordelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg