Aanbieding gewijzigd tracébesluit A2 Tangenten E’ho

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 22 september 2003 het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven – 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit is op 20 augustus 2003 vastgesteld en betreft een wijziging van het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven dat op 15 januari 2003 is vastgesteld.

Tegen het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven zijn beroepschriften ingediend. Een tweetal beroepschriften hebben geleid tot wijziging van het tracébesluit.
Tegen het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven – 2003 kan, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval is het besluit op 1 september 2003 bekend gemaakt; de beroepstermijn loopt derhalve van
2 september t/m 13 oktober 2003.

Naar verwachting behandelt de Raad van State de ontvankelijk verklaarde beroepen tegen het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven dit najaar. De Raad van State zal worden verzocht het gewijzigde besluit, alsmede de eventuele beroepschriften tegen deze wijziging, in zijn uitspraak te betrekken.

Aanbieding gewijzigd tracébesluit A2 Tangenten E’ho | Infrasite

Aanbieding gewijzigd tracébesluit A2 Tangenten E’ho

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 22 september 2003 het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven – 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit is op 20 augustus 2003 vastgesteld en betreft een wijziging van het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven dat op 15 januari 2003 is vastgesteld.

Tegen het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven zijn beroepschriften ingediend. Een tweetal beroepschriften hebben geleid tot wijziging van het tracébesluit.
Tegen het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven – 2003 kan, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval is het besluit op 1 september 2003 bekend gemaakt; de beroepstermijn loopt derhalve van
2 september t/m 13 oktober 2003.

Naar verwachting behandelt de Raad van State de ontvankelijk verklaarde beroepen tegen het tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven dit najaar. De Raad van State zal worden verzocht het gewijzigde besluit, alsmede de eventuele beroepschriften tegen deze wijziging, in zijn uitspraak te betrekken.