Record laagwater bij Lobith

De waterstand van de Rijn bij Lobith heeft zondagavond een laagterecord bereikt van 7.06m boven NAP. Het vorige laagterecord dateert van 17 augustus jongstleden toen de Rijn een stand bereikte van 7.16m boven NAP. De komende dagen wordt er enige neerslag in het stroomgebied van de Rijn verwacht, maar de invloed daarvan op een hogere waterstand is naar verwachting niet erg groot. Na woensdag geeft de weersverwachting weer een droge periode aan.

Het laagwater heeft geen extra maatregelen voor de scheepvaart tot gevolg. Op de Waal blijven wel de huidige maatregelen waaronder een versmalde vaargeul en intensieve verkeersbegeleiding van kracht.

Dat een record is bereikt heeft te maken met de bodemligging van de Rijn. De rivierbodem bij Lobith daalt door erosie ongeveer twee centimeter per jaar. Dat betekent dat er bij een bepaald waterpeil in het verleden minder water door de rivier stroomde dan nu het geval is. Momenteel voert de Rijn bij een waterstand van 7.20m boven NAP nog ongeveer 900 m3/s af. Tijdens het laagwater in september 1991 bedroeg de afvoer zo’n 100 m3/s minder bij ongeveer dezelfde waterstand.

Qua vaardiepte voor de schepen is het verschil tussen de gemeten waterstand en de bodemligging van de rivier van belang. Doordat beide door de bodemdaling in ongeveer dezelfde mate worden beïnvloed heeft bodemdaling weinig effect op de vaardiepte. Er wordt daarom wel een laagterecord in de waterstand, maar geen laagterecord in vaardiepte bereikt.

Meer informatie over de waterstanden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Record laagwater bij Lobith | Infrasite

Record laagwater bij Lobith

De waterstand van de Rijn bij Lobith heeft zondagavond een laagterecord bereikt van 7.06m boven NAP. Het vorige laagterecord dateert van 17 augustus jongstleden toen de Rijn een stand bereikte van 7.16m boven NAP. De komende dagen wordt er enige neerslag in het stroomgebied van de Rijn verwacht, maar de invloed daarvan op een hogere waterstand is naar verwachting niet erg groot. Na woensdag geeft de weersverwachting weer een droge periode aan.

Het laagwater heeft geen extra maatregelen voor de scheepvaart tot gevolg. Op de Waal blijven wel de huidige maatregelen waaronder een versmalde vaargeul en intensieve verkeersbegeleiding van kracht.

Dat een record is bereikt heeft te maken met de bodemligging van de Rijn. De rivierbodem bij Lobith daalt door erosie ongeveer twee centimeter per jaar. Dat betekent dat er bij een bepaald waterpeil in het verleden minder water door de rivier stroomde dan nu het geval is. Momenteel voert de Rijn bij een waterstand van 7.20m boven NAP nog ongeveer 900 m3/s af. Tijdens het laagwater in september 1991 bedroeg de afvoer zo’n 100 m3/s minder bij ongeveer dezelfde waterstand.

Qua vaardiepte voor de schepen is het verschil tussen de gemeten waterstand en de bodemligging van de rivier van belang. Doordat beide door de bodemdaling in ongeveer dezelfde mate worden beïnvloed heeft bodemdaling weinig effect op de vaardiepte. Er wordt daarom wel een laagterecord in de waterstand, maar geen laagterecord in vaardiepte bereikt.

Meer informatie over de waterstanden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat