Veerman verdeelt extra middelen EHS en reconstructie

Tweederde van de extra 700 miljoen euro die deze kabinetsperiode op de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar is, wil minister Veerman inzetten voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Eén derde is voor uitvoering van Reconstructieplannen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Met de 700 miljoen in deze kabinetsperiode (60 in 2004, 90 in 2005, 260 in 2006 en 290 in 2007) en de structurele beschikbaarheid van 250 miljoen euro per jaar vanaf 2008 ligt realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 binnen bereik. Eenmaal afgerond beslaat de EHS 728.500 ha.
De reconstructie van de zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland kan in 2015 worden afgerond. De extra Rijksmiddelen in de periode tot 2015/2018 zijn begroot op bijna 3,5 miljard euro.

Ecologische Hoofdstructuur
Al eerder heeft het kabinet besloten om voor het nog te realiseren deel van de EHS meer nadruk te leggen op beheer door agrariërs en particulieren en minder op grondaankoop voor grote terreinbeheerders. Het kabinet houdt daaraan vast en wil gemiddeld uitkomen op een verhouding van 40 procent beheer en 60 procent verwerving.
Voor grondverwerving in de EHS is deze kabinetsperiode 263 miljoen beschikbaar uit de genoemde 700 miljoen. De eerder opgeschorte koopplicht van de Rijksoverheid wordt per 1 januari 2004 opgeheven onder de voorwaarde dat voorfinanciering respectievelijk het verwervingsbudget daartoe beschikbaar zijn. Het kabinet zal de mogelijkheden van voorfinanciering door de provincies onderzoeken. Met extra beheersmaatregelen, inrichtingsmaatregelen en de aanpak van een aantal problemen die te maken hebben met de kwaliteit van de EHS is nog eens 150 miljoen gemoeid. De ruimtelijke samenhang binnen de EHS wordt vergroot door het aanleggen van 27.000 hectare robuuste verbindingen in de periode tot 2018. In deze kabinetsperiode wordt begonnen met de realisatie van 13.500 hectare.

Reconstructie
Voor reconstructie in de reconstructiegebieden is 165 miljoen van de extra middelen bestemd. Voor de aanpak van knelpunten buiten de reconstructiegebieden is nog eens 52 miljoen gereserveerd. Van deze extra middelen is 82 respectievelijk 31 miljoen euro bestemd voor flankerende maatregelen voor de EHS. Het gaat daarbij om het verbeteren van de milieu- en watercondities in de EHS en in de randzones van de EHS en om ontsnipperingsmaatregelen in de robuuste verbindingen.
Vooruitlopend op de vaststelling van reconstructieplannen wordt samen met de provincies een urgentieprogramma voor de komende vier jaar opgesteld.

Veerman verdeelt extra middelen EHS en reconstructie | Infrasite

Veerman verdeelt extra middelen EHS en reconstructie

Tweederde van de extra 700 miljoen euro die deze kabinetsperiode op de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beschikbaar is, wil minister Veerman inzetten voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Eén derde is voor uitvoering van Reconstructieplannen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Met de 700 miljoen in deze kabinetsperiode (60 in 2004, 90 in 2005, 260 in 2006 en 290 in 2007) en de structurele beschikbaarheid van 250 miljoen euro per jaar vanaf 2008 ligt realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018 binnen bereik. Eenmaal afgerond beslaat de EHS 728.500 ha.
De reconstructie van de zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland kan in 2015 worden afgerond. De extra Rijksmiddelen in de periode tot 2015/2018 zijn begroot op bijna 3,5 miljard euro.

Ecologische Hoofdstructuur
Al eerder heeft het kabinet besloten om voor het nog te realiseren deel van de EHS meer nadruk te leggen op beheer door agrariërs en particulieren en minder op grondaankoop voor grote terreinbeheerders. Het kabinet houdt daaraan vast en wil gemiddeld uitkomen op een verhouding van 40 procent beheer en 60 procent verwerving.
Voor grondverwerving in de EHS is deze kabinetsperiode 263 miljoen beschikbaar uit de genoemde 700 miljoen. De eerder opgeschorte koopplicht van de Rijksoverheid wordt per 1 januari 2004 opgeheven onder de voorwaarde dat voorfinanciering respectievelijk het verwervingsbudget daartoe beschikbaar zijn. Het kabinet zal de mogelijkheden van voorfinanciering door de provincies onderzoeken. Met extra beheersmaatregelen, inrichtingsmaatregelen en de aanpak van een aantal problemen die te maken hebben met de kwaliteit van de EHS is nog eens 150 miljoen gemoeid. De ruimtelijke samenhang binnen de EHS wordt vergroot door het aanleggen van 27.000 hectare robuuste verbindingen in de periode tot 2018. In deze kabinetsperiode wordt begonnen met de realisatie van 13.500 hectare.

Reconstructie
Voor reconstructie in de reconstructiegebieden is 165 miljoen van de extra middelen bestemd. Voor de aanpak van knelpunten buiten de reconstructiegebieden is nog eens 52 miljoen gereserveerd. Van deze extra middelen is 82 respectievelijk 31 miljoen euro bestemd voor flankerende maatregelen voor de EHS. Het gaat daarbij om het verbeteren van de milieu- en watercondities in de EHS en in de randzones van de EHS en om ontsnipperingsmaatregelen in de robuuste verbindingen.
Vooruitlopend op de vaststelling van reconstructieplannen wordt samen met de provincies een urgentieprogramma voor de komende vier jaar opgesteld.