AVBB: Kabinetsbeleid gekenmerkt door gemiste kansen

Het kabinetsbeleid wordt gekenmerkt door gemiste kansen. Aldus het AVBB in een eerste reactie op Prinsjesdag.

Het AVBB onderkent de moeilijke economische tijden waarin het kabinet moet opereren. Juist daarom moet de economische groei meer gestimuleerd worden. Op terreinen die de bouw aangaan laat het kabinet kansen liggen, biedt het te weinig zicht op praktische aanpak van knelpunten en dreigt het bovendien de medewerking van sociale partners te verliezen.

Groei en infrastructuur
Bij de infrastructuur wordt een aantal concrete verkeersknelpunten opgelost. Het AVBB beoordeelt dat positief, net zoals het extra accent dat op onderhoud komt te liggen. Helaas blijft het echter bij het aanpakken van achterstanden. Het kabinet heeft te weinig aandacht voor een structurele aanpak van de groeiende bereikbaarheidsproblemen. Bij belangrijke infraprojecten moet het kabinet bereid zijn tot een grotere daadwerkelijke betrokkenheid van de particuliere sector, vindt het AVBB. Dat kan enerzijds door meer gebruik te maken van de inventiviteit en efficiëntie van het bedrijfsleven en anderzijds door het benutten van alternatieve financieringsvormen. Voor verbetering van infrastructuur kan voorfinanciering van projecten bijdragen aan een oplossing.

Woningbouw en stedelijke herstructurering
De jarenlange dramatische daling van het aantal nieuwbouwwoningen wordt niet daadkrachtig aangepakt, constateert het AVBB. In de kabinetsplannen staan geen concrete maatregelen om de woningbouw te stimuleren. Het blijft bij voornemens en ‘zachte’ middelen als het versterken van aanjaagteams. Hoewel het kabinet spreekt over kwalitatieve woningnood, is wel degelijk sprake van een kwantitatief gebrek aan woningen, oordeelt het AVBB.
Ook bij de stedelijke herstructurering is sprake van gemiste kansen. De noodzakelijke versnelling stokt. Een bezuiniging van 47 miljoen euro op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing vraagt erom dat de problemen blijven bestaan. In dit kader doet het AVBB de suggestie om een impuls te geven aan het stimuleren van particuliere woningverbetering door fiscale voordelen.

Sociale zekerheid
Het kabinet komt op veel gebieden van sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden met ingrijpende maatregelen. Daarbij is onvoldoende gekeken naar het totale effect van deze maatregelen bij elkaar opgeteld en naar de snelheid waarmee veranderingen te realiseren zijn in relatie tot langlopende afspraken. Het kabinet heeft naar het idee van het AVBB onvoldoende meegewogen hoe dergelijke ingrijpende maatregelen in overleg met sociale partners verantwoord doorgevoerd kunnen worden. Een fors aantal kabinetsvoorstellen beïnvloeden het overleg tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden direct. Daarmee zet het kabinet de CAO-onderhandelingen extra onder druk.

Een gedetailleerder beschouwing van de bouwrelevante onderwerpen is te vinden op de
site van AVBB bij ‘visie en beleid’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Kabinetsbeleid gekenmerkt door gemiste kansen | Infrasite

AVBB: Kabinetsbeleid gekenmerkt door gemiste kansen

Het kabinetsbeleid wordt gekenmerkt door gemiste kansen. Aldus het AVBB in een eerste reactie op Prinsjesdag.

Het AVBB onderkent de moeilijke economische tijden waarin het kabinet moet opereren. Juist daarom moet de economische groei meer gestimuleerd worden. Op terreinen die de bouw aangaan laat het kabinet kansen liggen, biedt het te weinig zicht op praktische aanpak van knelpunten en dreigt het bovendien de medewerking van sociale partners te verliezen.

Groei en infrastructuur
Bij de infrastructuur wordt een aantal concrete verkeersknelpunten opgelost. Het AVBB beoordeelt dat positief, net zoals het extra accent dat op onderhoud komt te liggen. Helaas blijft het echter bij het aanpakken van achterstanden. Het kabinet heeft te weinig aandacht voor een structurele aanpak van de groeiende bereikbaarheidsproblemen. Bij belangrijke infraprojecten moet het kabinet bereid zijn tot een grotere daadwerkelijke betrokkenheid van de particuliere sector, vindt het AVBB. Dat kan enerzijds door meer gebruik te maken van de inventiviteit en efficiëntie van het bedrijfsleven en anderzijds door het benutten van alternatieve financieringsvormen. Voor verbetering van infrastructuur kan voorfinanciering van projecten bijdragen aan een oplossing.

Woningbouw en stedelijke herstructurering
De jarenlange dramatische daling van het aantal nieuwbouwwoningen wordt niet daadkrachtig aangepakt, constateert het AVBB. In de kabinetsplannen staan geen concrete maatregelen om de woningbouw te stimuleren. Het blijft bij voornemens en ‘zachte’ middelen als het versterken van aanjaagteams. Hoewel het kabinet spreekt over kwalitatieve woningnood, is wel degelijk sprake van een kwantitatief gebrek aan woningen, oordeelt het AVBB.
Ook bij de stedelijke herstructurering is sprake van gemiste kansen. De noodzakelijke versnelling stokt. Een bezuiniging van 47 miljoen euro op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing vraagt erom dat de problemen blijven bestaan. In dit kader doet het AVBB de suggestie om een impuls te geven aan het stimuleren van particuliere woningverbetering door fiscale voordelen.

Sociale zekerheid
Het kabinet komt op veel gebieden van sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden met ingrijpende maatregelen. Daarbij is onvoldoende gekeken naar het totale effect van deze maatregelen bij elkaar opgeteld en naar de snelheid waarmee veranderingen te realiseren zijn in relatie tot langlopende afspraken. Het kabinet heeft naar het idee van het AVBB onvoldoende meegewogen hoe dergelijke ingrijpende maatregelen in overleg met sociale partners verantwoord doorgevoerd kunnen worden. Een fors aantal kabinetsvoorstellen beïnvloeden het overleg tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden direct. Daarmee zet het kabinet de CAO-onderhandelingen extra onder druk.

Een gedetailleerder beschouwing van de bouwrelevante onderwerpen is te vinden op de
site van AVBB bij ‘visie en beleid’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB