GS Gelderland presenteren ‘Collegewerkplan 2003-2007’

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben het Collegewerkplan voor de periode 2003 – 2007 gepresenteerd. Dit is het eerste werkplan in de nieuwe duale situatie. In deze situatie vormen GS het bestuur. Provinciale Staten (Gelders Parlement) zijn de volksvertegenwoordiging van de Gelderlanders en controleren GS. Het Gelders Parlement heeft via het Statenakkoord in april de kaders voor GS aangegeven. Nieuw aan het werkplan is de keuze voor een opzet waarin het Statenakkoord is vertaald naar doelen, resultaten en merkbare effecten voor de burgers. Wij beschrijven wat we gaan doen en wat de Gelderse burger ervan gaat merken, aldus gedeputeerde Aalderink.

Op het gebied van verkeer en vervoer gaat Gelderland 15 bereikbaarheidsknelpunten aanpakken (o.a. door aanleg van rondwegen) en 45 verkeersveiligheidsknelpunten (bijvoorbeeld door vrijliggende fietspaden voor schoolgaande jeugd). Op 75 kilometer provinciale weg komt geluidsarm asfalt te liggen. In 2004 wordt een keuze gemaakt over de doortrekking van de A73, verbreding van de A50 en/of een nieuwe stadsbrug bij Nijmegen. Rijksbezuinigingen geven aanleiding om samen met vervoerders en reizigers een plan te maken, met als effect dat mensen in het landelijk gebied blijvend gebruik kunnen maken van vormen van openbaar vervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland