Rapport ‘Benutten en Bouwen’ gepresenteerd

Deze week is het rapport Benutten en Bouwen gereed gekomen, waarin de visie van NS, ProRail en Railion op de toekomst van de spoorsector wordt gegeven en waaraan een korte termijn plan is toegevoegd. De spoorsector legt de eerste prioriteit bij de verbetering van de betrouwbaarheid van de infrastructuur, het materieel en de bedrijfsprocessen. In het korte termijn plan hebben de partijen een concreet pakket van branchebrede maatregelen met elkaar vastgesteld. Hiermee kan al voor 2007 een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit en capaciteit van het Nederlandse spoorvervoer voor zowel reizigers als verladers worden bereikt.

Bert Meerstadt (dir. NS): “Onze klanten profiteren hiermee van een herstel van de betrouwbaarheid van het vervoer én van de reistijdwinst. En de samenleving krijgt waar voor haar geld. Essentieel is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de politiek ruimte geven voor dit plan en daar horen wij bemoedigende reacties”.

Bert Klerk (vz. Raad van Bestuur ProRail): “We willen als branche naar een robuuste spoorinfra zodat vervoerders kunnen groeien om hun bijdrage te leveren aan de mobiliteit in Nederland. Dat is maatschappelijk van groot belang. Investeren in het bestaande spoornet is hard nodig, de verbeteringen en technische innovaties moeten daarop worden losgelaten”.

Carel Robbeson (dir. Railion): “De mogelijkheden om het spoor intensiever te gebruiken zijn er. Voor ons als goederenvervoerder is de proef met de ‘groene golf’ tussen de randstad en het oosten van het land belangrijk om efficiënter gebruik te kunnen maken van het spoor. Groene golven betekenen minder stops, zodat wij sneller kunnen doorrijden en het spoor eerder vrijkomt voor andere gebruikers. Ondanks de recessie groeit het goederenvervoer over het spoor. Die ontwikkeling gaat door, daar moeten we het spoorsysteem op prepareren”.

‘Benutten en Bouwen’ geeft uitwerking aan de prioriteiten uit het rapport in de vorm van een lange termijnvisie én een korte termijnplan.

De visie gaat er vanuit dat bij het doen van investeringen in het spoor de volgende prioriteitsvolgorde moet worden aangehouden:

1. Verbeteren van de betrouwbaarheid van het bestaande systeem,
2. Opvangen van de vervoersgroei door de bestaande infrastructuur beter te benutten,
3. Nieuwbouw voor de uitbreiding van het net.

De visie is tot stand gekomen na een tweejarige studie waaraan is deelgenomen door deskundigen van de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Railion en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op donderdag 11 september is de gezamenlijke visie van de spoorsector op de toekomst van het spoorvervoer aangeboden aan Mevr. M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Prorail

Rapport ‘Benutten en Bouwen’ gepresenteerd | Infrasite

Rapport ‘Benutten en Bouwen’ gepresenteerd

Deze week is het rapport Benutten en Bouwen gereed gekomen, waarin de visie van NS, ProRail en Railion op de toekomst van de spoorsector wordt gegeven en waaraan een korte termijn plan is toegevoegd. De spoorsector legt de eerste prioriteit bij de verbetering van de betrouwbaarheid van de infrastructuur, het materieel en de bedrijfsprocessen. In het korte termijn plan hebben de partijen een concreet pakket van branchebrede maatregelen met elkaar vastgesteld. Hiermee kan al voor 2007 een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit en capaciteit van het Nederlandse spoorvervoer voor zowel reizigers als verladers worden bereikt.

Bert Meerstadt (dir. NS): “Onze klanten profiteren hiermee van een herstel van de betrouwbaarheid van het vervoer én van de reistijdwinst. En de samenleving krijgt waar voor haar geld. Essentieel is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de politiek ruimte geven voor dit plan en daar horen wij bemoedigende reacties”.

Bert Klerk (vz. Raad van Bestuur ProRail): “We willen als branche naar een robuuste spoorinfra zodat vervoerders kunnen groeien om hun bijdrage te leveren aan de mobiliteit in Nederland. Dat is maatschappelijk van groot belang. Investeren in het bestaande spoornet is hard nodig, de verbeteringen en technische innovaties moeten daarop worden losgelaten”.

Carel Robbeson (dir. Railion): “De mogelijkheden om het spoor intensiever te gebruiken zijn er. Voor ons als goederenvervoerder is de proef met de ‘groene golf’ tussen de randstad en het oosten van het land belangrijk om efficiënter gebruik te kunnen maken van het spoor. Groene golven betekenen minder stops, zodat wij sneller kunnen doorrijden en het spoor eerder vrijkomt voor andere gebruikers. Ondanks de recessie groeit het goederenvervoer over het spoor. Die ontwikkeling gaat door, daar moeten we het spoorsysteem op prepareren”.

‘Benutten en Bouwen’ geeft uitwerking aan de prioriteiten uit het rapport in de vorm van een lange termijnvisie én een korte termijnplan.

De visie gaat er vanuit dat bij het doen van investeringen in het spoor de volgende prioriteitsvolgorde moet worden aangehouden:

1. Verbeteren van de betrouwbaarheid van het bestaande systeem,
2. Opvangen van de vervoersgroei door de bestaande infrastructuur beter te benutten,
3. Nieuwbouw voor de uitbreiding van het net.

De visie is tot stand gekomen na een tweejarige studie waaraan is deelgenomen door deskundigen van de Nederlandse Spoorwegen, ProRail, Railion en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op donderdag 11 september is de gezamenlijke visie van de spoorsector op de toekomst van het spoorvervoer aangeboden aan Mevr. M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Prorail