Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

Ballast Nedam publiceerde haar halfjaarcijfers 2003. Daarin staat dat Ballast Nedam na twee verliesjaren in het eerste halfjaar 2003 weer zwarte cijfers schrijft. Dit is het resultaat van een ingrijpende reorganisatie. In het afgelopen jaar zijn 880 arbeidsplaatsen vervallen. Nog eens 770 arbeidsplaatsen zijn door desinvesteringen verdwenen.

De reorganisatie vindt plaats onder moeilijker wordende marktomstandigheden in de Nederlandse thuismarkt. Toch hebben de Nederlandse bouwdivisies in het eerste halfjaar een hoger resultaat gerealiseerd.
De internationale saneringsoperatie verloopt voorspoediger dan verwacht. De herstructurering van het Britse dochterbedrijf wordt voortgezet nadat in het eerste halfjaar het verlies aanzienlijk is teruggebracht.

Omzet
De concern omzet daalde met Euro 174 mln ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Hiervan heeft Euro 106 mln betrekking op de bagger joint venture Ballast Ham Dredging, waarvan ons deel eind 2002 is verkocht.

De overige omzetdaling betreft de internationale activiteiten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) als gevolg van de concernstrategie.

Nederlandse activiteiten
De Nederlandse bouwdivisies Bouw en Ontwikkeling en Infra deden het goed in een verslechterende markt (EBIT Euro 18 mln ten opzichte van Euro 13 mln half jaar 2002). Er is sprake van conjuncturele tegenwind, toenemende prijsdruk en budgettaire beperkingen van de Nederlandse overheid. Desondanks groeide de omzet met 5 %.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ballast Nedam

Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam | Infrasite

Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

Ballast Nedam publiceerde haar halfjaarcijfers 2003. Daarin staat dat Ballast Nedam na twee verliesjaren in het eerste halfjaar 2003 weer zwarte cijfers schrijft. Dit is het resultaat van een ingrijpende reorganisatie. In het afgelopen jaar zijn 880 arbeidsplaatsen vervallen. Nog eens 770 arbeidsplaatsen zijn door desinvesteringen verdwenen.

De reorganisatie vindt plaats onder moeilijker wordende marktomstandigheden in de Nederlandse thuismarkt. Toch hebben de Nederlandse bouwdivisies in het eerste halfjaar een hoger resultaat gerealiseerd.
De internationale saneringsoperatie verloopt voorspoediger dan verwacht. De herstructurering van het Britse dochterbedrijf wordt voortgezet nadat in het eerste halfjaar het verlies aanzienlijk is teruggebracht.

Omzet
De concern omzet daalde met Euro 174 mln ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Hiervan heeft Euro 106 mln betrekking op de bagger joint venture Ballast Ham Dredging, waarvan ons deel eind 2002 is verkocht.

De overige omzetdaling betreft de internationale activiteiten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) als gevolg van de concernstrategie.

Nederlandse activiteiten
De Nederlandse bouwdivisies Bouw en Ontwikkeling en Infra deden het goed in een verslechterende markt (EBIT Euro 18 mln ten opzichte van Euro 13 mln half jaar 2002). Er is sprake van conjuncturele tegenwind, toenemende prijsdruk en budgettaire beperkingen van de Nederlandse overheid. Desondanks groeide de omzet met 5 %.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ballast Nedam