Milieu Brabant 2002:Grotere uitstoot CO2 door verkeer

Het verkeer in Brabant is verantwoordelijk voor een nog steeds toenemende uitstoot van CO2. De inspanningen van de Brabantse industrie en landbouw om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, blijken vruchten af te werpen. Dat blijkt uit het milieujaarverslag van de provincie Noord-Brabant over het jaar 2002. Ook blijkt de Brabantse burger meer afval te produceren dan de gemiddelde Nederlander, maar scheidt het beter. De energiebedrijven in Brabant produceren steeds schoner, maar stoten nog wel steeds meer broeikassen uit. Verder blijft het aanbod van groene stroom achter bij de vraag.

Verkeer
Het Brabantse verkeer vormt het grootste zorgenkind voor het milieu. Ondanks alle maatregelen slagen we er niet in om de verkeersintensiteit terug te dringen. Hoewel de auto’s steeds schoner worden, neemt de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 nog steeds toe. Het terugdringen van de hoeveelheid gereden autokilometers, een betere doorstroming van het verkeer en milieuvriendelijker brandstoffen zijn maatregelen die kunnen zorgen voor minder uitstoot.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Milieu Brabant 2002:Grotere uitstoot CO2 door verkeer | Infrasite

Milieu Brabant 2002:Grotere uitstoot CO2 door verkeer

Het verkeer in Brabant is verantwoordelijk voor een nog steeds toenemende uitstoot van CO2. De inspanningen van de Brabantse industrie en landbouw om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, blijken vruchten af te werpen. Dat blijkt uit het milieujaarverslag van de provincie Noord-Brabant over het jaar 2002. Ook blijkt de Brabantse burger meer afval te produceren dan de gemiddelde Nederlander, maar scheidt het beter. De energiebedrijven in Brabant produceren steeds schoner, maar stoten nog wel steeds meer broeikassen uit. Verder blijft het aanbod van groene stroom achter bij de vraag.

Verkeer
Het Brabantse verkeer vormt het grootste zorgenkind voor het milieu. Ondanks alle maatregelen slagen we er niet in om de verkeersintensiteit terug te dringen. Hoewel de auto’s steeds schoner worden, neemt de uitstoot van bijvoorbeeld CO2 nog steeds toe. Het terugdringen van de hoeveelheid gereden autokilometers, een betere doorstroming van het verkeer en milieuvriendelijker brandstoffen zijn maatregelen die kunnen zorgen voor minder uitstoot.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant