Financiële positie Brabantse gemeenten onder druk

De meeste gemeenten in Brabant hebben een sluitende begroting. De financiële positie van de gemeenten staat echter onder druk terwijl ook de gemeentelijke belastingen stijgen. Dat blijkt uit de jaarlijkse brochure ‘Financiën Noord-Brabantse gemeenten op hoofdlijnen 2003’ van de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft het toezicht op de financiën van de gemeenten. Daaraan wordt in eerste instantie invulling gegeven door advisering.

De redenen waarom de financiële positie van gemeenten onder druk staat heeft te maken met uitbreiding en intensivering van het gemeentelijk takenpakket, in het bijzonder op het gebied van milieu en onderwijs, de tegenvallende effecten van de herverdeling van het gemeentefonds, het hanteren van reële ramingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Ook staan de dividenduitkeringen van de nutsbedrijven onder druk en er zijn budgettair negatieve gevolgen van de invoering van het BTW-compensatiefonds. De gemeenten hebben hoge ambities en zijn ten slotte terughoudend bij het verhogen van de lokale belastingen. De lokale belastingen stijgen als gevolg van deze actuele ontwikkelingen met 6,5%.

Toezicht
De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentefinancien. De provincie geeft daaraan primair invulling door een goede advisering van de gemeenten. Het uitbrengen van een brochure over de actuele situatie is daarvan een onderdeel. Ook maakt de provincie analyserapporten voor de individuele gemeenten. Bij het toezicht wordt vooral gekeken of de gemeentebegroting structureel sluit. Voor het overgrote deel van de Brabantse gemeenten is dat het geval. Enkele gemeenten, waar sprake is van bijvoorbeeld herindelingen of een begroting die niet sluit, moeten bij uitgaven met de provincie overleggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Financiële positie Brabantse gemeenten onder druk | Infrasite

Financiële positie Brabantse gemeenten onder druk

De meeste gemeenten in Brabant hebben een sluitende begroting. De financiële positie van de gemeenten staat echter onder druk terwijl ook de gemeentelijke belastingen stijgen. Dat blijkt uit de jaarlijkse brochure ‘Financiën Noord-Brabantse gemeenten op hoofdlijnen 2003’ van de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft het toezicht op de financiën van de gemeenten. Daaraan wordt in eerste instantie invulling gegeven door advisering.

De redenen waarom de financiële positie van gemeenten onder druk staat heeft te maken met uitbreiding en intensivering van het gemeentelijk takenpakket, in het bijzonder op het gebied van milieu en onderwijs, de tegenvallende effecten van de herverdeling van het gemeentefonds, het hanteren van reële ramingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Ook staan de dividenduitkeringen van de nutsbedrijven onder druk en er zijn budgettair negatieve gevolgen van de invoering van het BTW-compensatiefonds. De gemeenten hebben hoge ambities en zijn ten slotte terughoudend bij het verhogen van de lokale belastingen. De lokale belastingen stijgen als gevolg van deze actuele ontwikkelingen met 6,5%.

Toezicht
De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentefinancien. De provincie geeft daaraan primair invulling door een goede advisering van de gemeenten. Het uitbrengen van een brochure over de actuele situatie is daarvan een onderdeel. Ook maakt de provincie analyserapporten voor de individuele gemeenten. Bij het toezicht wordt vooral gekeken of de gemeentebegroting structureel sluit. Voor het overgrote deel van de Brabantse gemeenten is dat het geval. Enkele gemeenten, waar sprake is van bijvoorbeeld herindelingen of een begroting die niet sluit, moeten bij uitgaven met de provincie overleggen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant