Convenant verkeer en vervoer Hoeksche Waard

Op 10 september 2003 ondertekenden bestuurders van de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen, Korendijk, ‘s-Gravendeel, de Regio Zuid-Holland Zuid, het waterschap De Groote Waard en de provincie Zuid-Holland een convenant op het gebied van verkeer en vervoer. In dat convenant worden afspraken vastgelegd over ieders bijdrage in het verwezenlijken van de belangrijkste projecten op het gebied van verkeer en vervoer in de Hoeksche Waard. De prioriteiten zijn door de betrokken partijen samen met Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland uitgewerkt in een zogenaamd gebiedsprofiel.

Resultaten
Het afgelopen jaar is door de verschillende overheden samengewerkt aan een gebiedsprofiel voor de Hoeksche Waard. Het goed functioneren van de N217, de belangrijke oost-west verbinding in het noorden van de Hoeksche Waard, heeft voor alle partijen de hoogste regionale prioriteit. Momenteel loopt het project dat voorziet in de aanleg van een busbaan langs de N217 tussen Oud-Beijerland en de A29. Bovenaan de prioriteitenlijst van nieuwe projecten staat de omleiding van de N217 bij Stougjesdijk in verband met de aantasting van het leefmilieu door het verkeer aldaar. Hoog scoren verder een betere aansluiting van de N217 op de A29 en een parallelstructuur langs de N217 tussen Maasdam en de Kiltunnel waardoor het landbouwverkeer van de weg geweerd kan worden.
Ook hebben de betrokken overheden afgesproken een aantal, thans ontbrekende, schakels in doorgaande fietsroutes aan te leggen; in het bijzonder de route Strijen – Binnenmaas – Oud-Beijerland (schoolgaande jeugd) en de route Zuid-Beijerland – Numansdorp – Strijen – ‘s-Gravendeel. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor vervoermanagement en de routering van vrachtverkeer nader onderzocht worden.
Voorts hebben betrokken partijen afspraken gemaakt over het realiseren van een reeks kleinere projecten op het gebied van verkeersveiligheid die reeds in de planning voorzien waren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Convenant verkeer en vervoer Hoeksche Waard | Infrasite

Convenant verkeer en vervoer Hoeksche Waard

Op 10 september 2003 ondertekenden bestuurders van de gemeenten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen, Korendijk, ‘s-Gravendeel, de Regio Zuid-Holland Zuid, het waterschap De Groote Waard en de provincie Zuid-Holland een convenant op het gebied van verkeer en vervoer. In dat convenant worden afspraken vastgelegd over ieders bijdrage in het verwezenlijken van de belangrijkste projecten op het gebied van verkeer en vervoer in de Hoeksche Waard. De prioriteiten zijn door de betrokken partijen samen met Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland uitgewerkt in een zogenaamd gebiedsprofiel.

Resultaten
Het afgelopen jaar is door de verschillende overheden samengewerkt aan een gebiedsprofiel voor de Hoeksche Waard. Het goed functioneren van de N217, de belangrijke oost-west verbinding in het noorden van de Hoeksche Waard, heeft voor alle partijen de hoogste regionale prioriteit. Momenteel loopt het project dat voorziet in de aanleg van een busbaan langs de N217 tussen Oud-Beijerland en de A29. Bovenaan de prioriteitenlijst van nieuwe projecten staat de omleiding van de N217 bij Stougjesdijk in verband met de aantasting van het leefmilieu door het verkeer aldaar. Hoog scoren verder een betere aansluiting van de N217 op de A29 en een parallelstructuur langs de N217 tussen Maasdam en de Kiltunnel waardoor het landbouwverkeer van de weg geweerd kan worden.
Ook hebben de betrokken overheden afgesproken een aantal, thans ontbrekende, schakels in doorgaande fietsroutes aan te leggen; in het bijzonder de route Strijen – Binnenmaas – Oud-Beijerland (schoolgaande jeugd) en de route Zuid-Beijerland – Numansdorp – Strijen – ‘s-Gravendeel. Daarnaast zullen de mogelijkheden voor vervoermanagement en de routering van vrachtverkeer nader onderzocht worden.
Voorts hebben betrokken partijen afspraken gemaakt over het realiseren van een reeks kleinere projecten op het gebied van verkeersveiligheid die reeds in de planning voorzien waren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland