Convenant verkeer en vervoer Goeree – Overflakkee

Op 10 september 2003 ondertekenden bestuurders van de gemeenten Oostflakkee, Dirksland, Middelharnis, Goedereede, het waterschap Goeree-Overflakkee, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland een convenant op het gebied van verkeer en vervoer. In dat convenant worden afspraken vastgelegd over ieders bijdrage in het verwezenlijken van de belangrijkste projecten op het gebied van verkeer en vervoer op Goeree-Overflakkee. De prioriteiten zijn door de betrokken partijen samen met Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland uitgewerkt in een zogenaamd gebiedsprofiel.

Resultaten
Het afgelopen jaar is door de verschillende partijen samengewerkt aan een gebiedsprofiel voor Goeree-Overflakkee. De prioriteiten hebben bijna allemaal te maken met tekortkomingen aan de N215, de belangrijke oost-west verbinding van het eiland. Bovenaan staat voor alle partijen het realiseren van een parallelstructuur langs de N215 tussen Melissant en Dirksland. Hierdoor kan het landbouwverkeer van deze belangrijke verbindingsweg geweerd worden waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Ook vrij hoog scoren de volgende verbeteringen aan de N215: kruisingen bij Nieuwe Tonge (incl. fietstunnel), duurzaam veilige inrichting van de trajecten tussen Middelharnis en Melissant en tussen Middelharnis en Oude Tonge (rijbaanscheiding, bermverbetering, verwijderen aansluitingen, rotondes). Hoog op de prioriteitenladder staat ook een kortere aansluiting van het busstation van Oude Tonge op de N59. Voorts hebben de betrokken partijen waar nodig afspraken gemaakt over het realiseren van een reeks kleinere projecten die reeds in de planning van een van hen voorzien waren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Convenant verkeer en vervoer Goeree – Overflakkee | Infrasite

Convenant verkeer en vervoer Goeree – Overflakkee

Op 10 september 2003 ondertekenden bestuurders van de gemeenten Oostflakkee, Dirksland, Middelharnis, Goedereede, het waterschap Goeree-Overflakkee, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland een convenant op het gebied van verkeer en vervoer. In dat convenant worden afspraken vastgelegd over ieders bijdrage in het verwezenlijken van de belangrijkste projecten op het gebied van verkeer en vervoer op Goeree-Overflakkee. De prioriteiten zijn door de betrokken partijen samen met Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland uitgewerkt in een zogenaamd gebiedsprofiel.

Resultaten
Het afgelopen jaar is door de verschillende partijen samengewerkt aan een gebiedsprofiel voor Goeree-Overflakkee. De prioriteiten hebben bijna allemaal te maken met tekortkomingen aan de N215, de belangrijke oost-west verbinding van het eiland. Bovenaan staat voor alle partijen het realiseren van een parallelstructuur langs de N215 tussen Melissant en Dirksland. Hierdoor kan het landbouwverkeer van deze belangrijke verbindingsweg geweerd worden waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Ook vrij hoog scoren de volgende verbeteringen aan de N215: kruisingen bij Nieuwe Tonge (incl. fietstunnel), duurzaam veilige inrichting van de trajecten tussen Middelharnis en Melissant en tussen Middelharnis en Oude Tonge (rijbaanscheiding, bermverbetering, verwijderen aansluitingen, rotondes). Hoog op de prioriteitenladder staat ook een kortere aansluiting van het busstation van Oude Tonge op de N59. Voorts hebben de betrokken partijen waar nodig afspraken gemaakt over het realiseren van een reeks kleinere projecten die reeds in de planning van een van hen voorzien waren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland