Benoemingen bij TNO

De heer ir J.C. (Hans) Huis in ’t Veld (55) wordt naar verwachting per
1 november 2003 benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur TNO. Het Kabinet heeft op 5 september 2003 besloten de heer Huis in ’t Veld bij de Kroon voor te dragen voor benoeming.

De heer Huis in ‘t Veld volgt de heer ir J.A. (Jan) Dekker op die sinds september 1995 voorzitter RvB is en in november afscheid neemt.

Drs. J.G.F. Veldhuis is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van TNO.
De heer Veldhuis volgt dr. H.J. van der Molen op wiens benoemingstermijn is verstreken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO