Rondweg in Hedel in 2008 gereed

Het Gelderse dorp Hedel krijgt vanaf 2008 een rondweg en zal daarmee binnen afzienbare tijd verlost zijn van het verkeer dat nu nog dwars door de kom van het dorp loopt. Afgelopen dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) besloten om te starten met de voorbereidingen van de aanleg hiervan. Met de werkzaamheden wordt in 2006 gestart. De totale kosten van het werk bedragen i 20,3 miljoen. De kosten voor de provincie Gelderland bedragen i 7,3 miljoen. De overige kosten worden betaald door Rijkswaterstaat en de gemeente Maasdriel.

In 1996 werd in het Streekplan Gelderland al melding gemaakt van de noodzaak om in het westelijke deel van het Rivierengebied enkele knelpunten in de weginfrastructuur op te lossen. Een daarvan betrof de provinciale weg N831, die nu nog dwars door de kom van Hedel loopt.

Verbreding van de A2 (Utrecht-Den Bosch) zorgt ervoor dat de op- en afrit Hedel verdwijnt en alleen de op- en afrit Velddriel blijft bestaan. Dit zou echter betekenen dat de N831 ter plaatse veel meer verkeer krijgt te verwerken. Om de verkeerssituatie en de leefbaarheid rond Hedel te verbeteren is een omlegging nodig. Overigens zal de te sluiten op- en afrit Hedel pas daadwerkelijk afgesloten worden als de nieuwe rondweg is gerealiseerd.

De rondweg
Het westelijk deel van de omlegging wordt uitgevoerd door aanpassing van bestaande wegen (in de bebouwde kom van Hedel, deels over bestaand bedrijventerrein >De Kampen= via de Baronieweg die zal worden gereconstrueerd). Het oostelijk deel van de rondweg betrreft een nieuw tracé door het
buitengebied van Hedel naar de bestaande aansluiting Velddriel op de A2. Deze weg kruist de spoorlijn Utrecht-Den Bosch door middel van een nieuw te bouwen tunnel.

Afgelopen periode heeft het benodigde ontwerp-streekplanherziening vier weken ter inzage gelegen. Er zijn acht bedenkingen ingediend die geen aanleiding geven af te zien van de voorgenomen omlegging. Wel zijn enkele aanpassingen gedaan. Gedeputeerde Staten zullen verder nog advies inwinnen bij de Provinciale Planologische Commissie zodat het algemeen bestuur van de provincie, Provinciale Staten (PS), dit nog kan betrekken bij zijn besluitvorming over de streekplanherziening in de vergadering van 12 november 2003.
Nadat PS de streekplanherziening hebben vastgesteld, vindt publicatie en terinzagelegging plaats en volgt nog een beroepstermijn waar mensen eventueel bezwaren kunnen indienen bij de Raad van State.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Gelderland

Rondweg in Hedel in 2008 gereed | Infrasite

Rondweg in Hedel in 2008 gereed

Het Gelderse dorp Hedel krijgt vanaf 2008 een rondweg en zal daarmee binnen afzienbare tijd verlost zijn van het verkeer dat nu nog dwars door de kom van het dorp loopt. Afgelopen dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) besloten om te starten met de voorbereidingen van de aanleg hiervan. Met de werkzaamheden wordt in 2006 gestart. De totale kosten van het werk bedragen i 20,3 miljoen. De kosten voor de provincie Gelderland bedragen i 7,3 miljoen. De overige kosten worden betaald door Rijkswaterstaat en de gemeente Maasdriel.

In 1996 werd in het Streekplan Gelderland al melding gemaakt van de noodzaak om in het westelijke deel van het Rivierengebied enkele knelpunten in de weginfrastructuur op te lossen. Een daarvan betrof de provinciale weg N831, die nu nog dwars door de kom van Hedel loopt.

Verbreding van de A2 (Utrecht-Den Bosch) zorgt ervoor dat de op- en afrit Hedel verdwijnt en alleen de op- en afrit Velddriel blijft bestaan. Dit zou echter betekenen dat de N831 ter plaatse veel meer verkeer krijgt te verwerken. Om de verkeerssituatie en de leefbaarheid rond Hedel te verbeteren is een omlegging nodig. Overigens zal de te sluiten op- en afrit Hedel pas daadwerkelijk afgesloten worden als de nieuwe rondweg is gerealiseerd.

De rondweg
Het westelijk deel van de omlegging wordt uitgevoerd door aanpassing van bestaande wegen (in de bebouwde kom van Hedel, deels over bestaand bedrijventerrein >De Kampen= via de Baronieweg die zal worden gereconstrueerd). Het oostelijk deel van de rondweg betrreft een nieuw tracé door het
buitengebied van Hedel naar de bestaande aansluiting Velddriel op de A2. Deze weg kruist de spoorlijn Utrecht-Den Bosch door middel van een nieuw te bouwen tunnel.

Afgelopen periode heeft het benodigde ontwerp-streekplanherziening vier weken ter inzage gelegen. Er zijn acht bedenkingen ingediend die geen aanleiding geven af te zien van de voorgenomen omlegging. Wel zijn enkele aanpassingen gedaan. Gedeputeerde Staten zullen verder nog advies inwinnen bij de Provinciale Planologische Commissie zodat het algemeen bestuur van de provincie, Provinciale Staten (PS), dit nog kan betrekken bij zijn besluitvorming over de streekplanherziening in de vergadering van 12 november 2003.
Nadat PS de streekplanherziening hebben vastgesteld, vindt publicatie en terinzagelegging plaats en volgt nog een beroepstermijn waar mensen eventueel bezwaren kunnen indienen bij de Raad van State.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Gelderland