Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2003

VolkerWessels heeft de halfjaarcijfers over 2003 gepubliceerd.

Daarin staat dat de bedrijfsopbrengsten toenemen met 13,2% tot € 1,62 miljard (halfjaar 2002: € 1,43 miljard), voornamelijk tengevolge van in de loop van vorig jaar afgeronde acquisities
Het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) neemt af met 17,4% tot € 53,9 miljoen (halfjaar 2002: € 65,2 miljoen), onder invloed van hogere pensioen-lasten en kosten in verband met het openbaar bod op aandelen VolkerWessels (totaal € 12,5 miljoen)
De nettowinst daalt in lijn met EBIT met 17,3% tot € 35,3 miljoen (halfjaar 2002: € 42,7 miljoen)

Infrastructuur

Op basis van de bestaande orderportefeuille, een relatief hoge productie in het segment railinfra in Nederland en de bijdrage van VolkerWessels Netwerk Bouw aan de resultaten wist de sector Infrastructuur een EBIT te realiseren van € 19,9 miljoen (halfjaar 2002 :
€ 19,9 miljoen) bij een bedrijfsopbrengstenniveau dat autonoom ca. € 30 miljoen hoger lag dan in dezelfde periode van 2002.
De orderportefeuille van de sector Infrastructuur is afgenomen met € 145 miljoen naar
€ 1,4 miljard ten opzichte van het niveau per ultimo 2002.

De sector Infrastructuur wordt in de segmenten kabels en leidingen, beton- en waterbouw en wegenbouw voornamelijk gekenmerkt door een scherpe prijzenslag onder invloed van een laag werkaanbod, in combinatie met de gevolgen van de nasleep van de “bouwaffaire”. Capaciteitsafbouw in deze segmenten is op gang gekomen en zal nog enige tijd vergen. Deze situatie zal verder verscherpt worden wanneer de grote infrastructurele projecten hun voltooiing naderen en er onvoldoende duidelijkheid bestaat over toekomstplannen en beschikbare middelen voor (ver-)nieuwbouw en instandhouding van de infrastructuur in Nederland.

Ook de railinfra-activiteiten ondervinden inmiddels de gevolgen van de vrijkomende
capaciteit in de andere deelmarkten, doordat nieuwe toetreders prijsdruk veroorzaken.
De vooruitzichten in het segment onderhoud en vernieuwing blijven goed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VolkerWessels

Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2003 | Infrasite

Halfjaarcijfers VolkerWessels over 2003

VolkerWessels heeft de halfjaarcijfers over 2003 gepubliceerd.

Daarin staat dat de bedrijfsopbrengsten toenemen met 13,2% tot € 1,62 miljard (halfjaar 2002: € 1,43 miljard), voornamelijk tengevolge van in de loop van vorig jaar afgeronde acquisities
Het resultaat voor interest en belastingen (EBIT) neemt af met 17,4% tot € 53,9 miljoen (halfjaar 2002: € 65,2 miljoen), onder invloed van hogere pensioen-lasten en kosten in verband met het openbaar bod op aandelen VolkerWessels (totaal € 12,5 miljoen)
De nettowinst daalt in lijn met EBIT met 17,3% tot € 35,3 miljoen (halfjaar 2002: € 42,7 miljoen)

Infrastructuur

Op basis van de bestaande orderportefeuille, een relatief hoge productie in het segment railinfra in Nederland en de bijdrage van VolkerWessels Netwerk Bouw aan de resultaten wist de sector Infrastructuur een EBIT te realiseren van € 19,9 miljoen (halfjaar 2002 :
€ 19,9 miljoen) bij een bedrijfsopbrengstenniveau dat autonoom ca. € 30 miljoen hoger lag dan in dezelfde periode van 2002.
De orderportefeuille van de sector Infrastructuur is afgenomen met € 145 miljoen naar
€ 1,4 miljard ten opzichte van het niveau per ultimo 2002.

De sector Infrastructuur wordt in de segmenten kabels en leidingen, beton- en waterbouw en wegenbouw voornamelijk gekenmerkt door een scherpe prijzenslag onder invloed van een laag werkaanbod, in combinatie met de gevolgen van de nasleep van de “bouwaffaire”. Capaciteitsafbouw in deze segmenten is op gang gekomen en zal nog enige tijd vergen. Deze situatie zal verder verscherpt worden wanneer de grote infrastructurele projecten hun voltooiing naderen en er onvoldoende duidelijkheid bestaat over toekomstplannen en beschikbare middelen voor (ver-)nieuwbouw en instandhouding van de infrastructuur in Nederland.

Ook de railinfra-activiteiten ondervinden inmiddels de gevolgen van de vrijkomende
capaciteit in de andere deelmarkten, doordat nieuwe toetreders prijsdruk veroorzaken.
De vooruitzichten in het segment onderhoud en vernieuwing blijven goed.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VolkerWessels