Waterstand zegt weinig over hoeveelheid water in Rijn

De kans dat het waterpeil van de Rijn bij Lobith nog onder het record van 7.16 meter boven NAP komt is uitermate klein. Vandaag schommelt het niveau rond de 7.20 meter en de verwachtingen voor zaterdag en zondag zijn respectievelijk circa 7.20 en 7.30 meter boven NAP. Hoewel deze cijfers aardig zijn, zeggen ze weinig over de droogte en over de problemen waarmee de scheepvaart heeft te kampen. In 1947 stroomde minder water door de Rijn.

Zelf bij het record van 19 augustus jongstleden, toen bij Lobith een waterstand van 7.16 boven NAP werd gemeten, kun je vraagtekens zetten. Door de algehele bodemdaling op aarde en door erosie daalt de bodem van de Rijn ongeveer twee centimeter per jaar ten opzichte van het NAP. Dit betekent dat er bij een bepaald waterpeil in het verleden minder water door de rivier stroomde dan nu het geval is.

Wie een goed beeld wil hebben van de gevolgen van de droogte op de hoeveelheid water in de Rijn, moet naast de waterstand ook de zogeheten waterafvoer erbij pakken. De laagste Rijnafvoer bij Lobith werd gemeten op 4 november 1947. Toen stroomde er 620 kubieke meter water per seconde door de rivier. Het waterpeil was echter hoger, omdat de rivierbodem destijds ongeveer een meter hoger lag. Momenteel voert de Rijn bij een waterstand van ongeveer 7.20 meter boven NAP nog ongeveer 900 kubieke meter water per seconde af. Aanzienlijk meer water dus dan in 1947.

Voor de scheepvaart is vooral de minst gepeilde diepte van belang. Dat is de hoeveelheid water die in de vaargeul staat. Op dit moment schommelt het niveau rond de 2.20 meter. Het getal 7.20 meter boven NAP zou suggereren dat de problemen voor de schippers wel meevallen, maar het tegendeel is waar. Overigens heeft de bodemdaling geen effect op de vaardiepte. Zowel de bodem als de waterstand zakken mee.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Waterstand zegt weinig over hoeveelheid water in Rijn | Infrasite

Waterstand zegt weinig over hoeveelheid water in Rijn

De kans dat het waterpeil van de Rijn bij Lobith nog onder het record van 7.16 meter boven NAP komt is uitermate klein. Vandaag schommelt het niveau rond de 7.20 meter en de verwachtingen voor zaterdag en zondag zijn respectievelijk circa 7.20 en 7.30 meter boven NAP. Hoewel deze cijfers aardig zijn, zeggen ze weinig over de droogte en over de problemen waarmee de scheepvaart heeft te kampen. In 1947 stroomde minder water door de Rijn.

Zelf bij het record van 19 augustus jongstleden, toen bij Lobith een waterstand van 7.16 boven NAP werd gemeten, kun je vraagtekens zetten. Door de algehele bodemdaling op aarde en door erosie daalt de bodem van de Rijn ongeveer twee centimeter per jaar ten opzichte van het NAP. Dit betekent dat er bij een bepaald waterpeil in het verleden minder water door de rivier stroomde dan nu het geval is.

Wie een goed beeld wil hebben van de gevolgen van de droogte op de hoeveelheid water in de Rijn, moet naast de waterstand ook de zogeheten waterafvoer erbij pakken. De laagste Rijnafvoer bij Lobith werd gemeten op 4 november 1947. Toen stroomde er 620 kubieke meter water per seconde door de rivier. Het waterpeil was echter hoger, omdat de rivierbodem destijds ongeveer een meter hoger lag. Momenteel voert de Rijn bij een waterstand van ongeveer 7.20 meter boven NAP nog ongeveer 900 kubieke meter water per seconde af. Aanzienlijk meer water dus dan in 1947.

Voor de scheepvaart is vooral de minst gepeilde diepte van belang. Dat is de hoeveelheid water die in de vaargeul staat. Op dit moment schommelt het niveau rond de 2.20 meter. Het getal 7.20 meter boven NAP zou suggereren dat de problemen voor de schippers wel meevallen, maar het tegendeel is waar. Overigens heeft de bodemdaling geen effect op de vaardiepte. Zowel de bodem als de waterstand zakken mee.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat