Snijden in het voorzieningenniveau OV onvermijdelijk

De bezuinigingen van de kabinetten Balkenende I en II op het openbaar vervoer leiden tot aanzienlijk minder bussen, trams en metro. Dit is de conclusie van een rapport van het transportonderzoeksbureau NEA in Rijswijk. NEA heeft in opdracht van de gezamenlijke provincies, gemeenten en kaderwetgebieden onderzoek gedaan naar de effecten van de forse bezuinigingen waartoe zowel het vorige als het huidige kabinet besloten heeft.

Het voor openbaar vervoer beschikbare bedrag is in 2007 zo’n 17,5% minder dan de overheden in 2002 nog dachten te krijgen. Het NEA constateert in haar rapport dat sinds 1980 het stads- en streekvervoer, anders dan nogal eens gedacht wordt, aanzienlijk kostenefficienter is gaan werken. In de afgelopen twintig jaar is het aantal reizigerskilometers ondanks de toegenomen concurrentie van de auto met ruim 16% gestegen, terwijl gelijktijdig de exploitatiebijdrage van de overheid met 14% is gedaald. De subsidie per reizigerskilometer is dan ook met meer dan een kwart gedaald!

Een aantal overheden die opdrachtgever zijn voor het stads- en streekvervoer in Nederland kunnen een gedeelte van de bezuiniging opvangen door hun vervoerder verder aan te sporen tot nog efficienter werken. Overigens zijn in het (recente) verleden al forse efficiëncyverbeteringen gerealiseerd. Verder zullen de overheden samen met de vervoerder een verdere inzet blijven plegen om het zwartrijden tegen te gaan. Dit levert per gebied gedifferentieerd meer inkomsten op.

Van de verwachte bezuiniging die oploopt tot € 175 mln in 2007 kan volgens NEA op deze manier maximaal € 70 mln worden terugverdiend. Bij het resterende te bezuinigen bedrag van € 105 mln moet € 20 mln opgeteld worden voor noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen van het openbaar vervoer, zoals het verbeteren van de toegankelijkheid en reisinformatie. Dit bedrag van in totaal € 125 mln kan op twee manieren worden ingevuld; een hogere prijs van het openbaar vervoer voor de reiziger en snijden in het voorzieningenniveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG

Snijden in het voorzieningenniveau OV onvermijdelijk | Infrasite

Snijden in het voorzieningenniveau OV onvermijdelijk

De bezuinigingen van de kabinetten Balkenende I en II op het openbaar vervoer leiden tot aanzienlijk minder bussen, trams en metro. Dit is de conclusie van een rapport van het transportonderzoeksbureau NEA in Rijswijk. NEA heeft in opdracht van de gezamenlijke provincies, gemeenten en kaderwetgebieden onderzoek gedaan naar de effecten van de forse bezuinigingen waartoe zowel het vorige als het huidige kabinet besloten heeft.

Het voor openbaar vervoer beschikbare bedrag is in 2007 zo’n 17,5% minder dan de overheden in 2002 nog dachten te krijgen. Het NEA constateert in haar rapport dat sinds 1980 het stads- en streekvervoer, anders dan nogal eens gedacht wordt, aanzienlijk kostenefficienter is gaan werken. In de afgelopen twintig jaar is het aantal reizigerskilometers ondanks de toegenomen concurrentie van de auto met ruim 16% gestegen, terwijl gelijktijdig de exploitatiebijdrage van de overheid met 14% is gedaald. De subsidie per reizigerskilometer is dan ook met meer dan een kwart gedaald!

Een aantal overheden die opdrachtgever zijn voor het stads- en streekvervoer in Nederland kunnen een gedeelte van de bezuiniging opvangen door hun vervoerder verder aan te sporen tot nog efficienter werken. Overigens zijn in het (recente) verleden al forse efficiëncyverbeteringen gerealiseerd. Verder zullen de overheden samen met de vervoerder een verdere inzet blijven plegen om het zwartrijden tegen te gaan. Dit levert per gebied gedifferentieerd meer inkomsten op.

Van de verwachte bezuiniging die oploopt tot € 175 mln in 2007 kan volgens NEA op deze manier maximaal € 70 mln worden terugverdiend. Bij het resterende te bezuinigen bedrag van € 105 mln moet € 20 mln opgeteld worden voor noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen van het openbaar vervoer, zoals het verbeteren van de toegankelijkheid en reisinformatie. Dit bedrag van in totaal € 125 mln kan op twee manieren worden ingevuld; een hogere prijs van het openbaar vervoer voor de reiziger en snijden in het voorzieningenniveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG