Fiets- & voetgangerstunnel Azielaan ‘s-Hertogenbosch

In het weekend van 20 en 21 september wordt in ‘s-Hertogenbosch, ter hoogte van de Aziëlaan, in opdracht van ProRail een fiets- en voetgangerstunnel gerealiseerd. De onbeveiligde overweg Vliertsesteeg wordt afgesloten, zodat fietsers en voetgangers via de nieuwe tunnel veilig het spoor kunnen oversteken. Mede vanwege het vernieuwen van wissels in het spoor is er in dit weekend geen treinverkeer mogelijk.

Vooruitlopend op dit weekend vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Op 1 september is gestart met de samenstelling van de tunnel met behulp van prefab elementen aan de zuidzijde van het spoor. Vervolgens wordt de tunnel in het weekend van 20 en 21 september onder de spoorbaan getrokken waarna de tunnel verder wordt afgewerkt. Medio december 2003 zijn alle werkzaamheden gereed en kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de tunnel.

Bij het realiseren van deze tunnel wordt een bijzondere bouwmethode toegepast. Door het trekken van de tunnel onder de spoorbaan hoeft het spoor en het ballastbed niet verwijderd te worden. Hierdoor kunnen de treinen in principe blijven rijden zodat zowel de treinreiziger als het goederenvervoer geen hinder ondervinden.

De bouw van de fiets- en voetgangerstunnel en het afsluiten van de onbeveiligde overweg Vliertsesteeg wordt gefinancierd vanuit het Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen. Het doel van dit programma is een drastische vermindering van het aantal ongelukken en slachtoffers op spoorwegovergangen. ProRail streeft naar een halvering van het aantal ongevallen op de spoorbaan vóór 2010 ten opzichte van 1985.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Prorail