Leerervaringen Grote Projecten

In de brief van 25 augustus 2003 van minister Peijs aan de Tweede Kamer gaat zij in op de beheersing van grote infrastructurele projecten. Daarbij heeft zij zich vooral gericht op de verbetering van de beheersing van grote projecten.

In de voorliggende nota worden de feiten ten aanzien van de beheersing van grote projecten kort aangegeven. Vervolgens wordt ingegaan op wat er is geleerd van de ervaringen uit het verleden. Daarna wordt ingegaan op de zaken die naar mening van de minister voor verbetering vatbaar zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Brief van de minister V en W aan de Tweede Kamer