College van Gedeputeerde Staten bezoekt Zuidplaspolder

Dinsdag 26 augustus 2003 neemt het college van Gedeputeerde Staten (GS) een kijkje in het gebied Rotterdam-Zoetermeer-Gouda.

Het werkbezoek bestaat uit een rondrit door het gebied waarbij gekeken wordt naar onder andere de relaties van de Zuidplaspolder met het omliggende gebied van de zuidvleugel van de randstad, de mogelijkheden van verbetering van de bereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied zelf.

Het bezoek van GS komt naar aanleiding van de overeenstemming die in april van dit jaar is bereikt over de aanpak van het gebied. De provincie Zuid-Holland heeft met het rijk, regio’s, gemeenten, waterschap en belangenorganisaties afgesproken hoe de aanpak van de herinrichting van het gebied Rotterdam-Zoetermeer-Gouda eruit moet komen te zien. De partijen werken samen in de Stuurgroep Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (Driehoek RZG).. Binnen deze stuurgroep werken de provincie en de 5 Zuidplasgemeenten aan een interregionale structuurvisie, een intergemeentelijk structuurplan en aan een grondbank.

Interregionale structuurvisie en intergemeentelijk structuurplan
De structuurvisie moet uitsluitsel geven of in de periode 2010-2030 zon 15.000-30.000 woningen, 150-350 hectare netto bedrijventerreinen en circa 200 hectare netto nieuw glastuinbouw-areaal kunnen worden gerealiseerd in het gebied binnen de bestaande plannen voor groenontwikkeling. Begin 2004 zullen de plannen gereed moeten zijn voor bestuurlijke besluitvorming. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een interregionaal structuurplan, dat wordt vastgesteld door de gemeenten en de provincie.

Grondbank en ontwikkeling
De Zuidplasgemeenten en de provincie sluiten nog dit jaar voor de grondverwerving een gemeenschappelijke regeling af: de grondbank. Hoogstwaarschijnlijk neemt de gemeente Rotterdam ook aan deze regeling deel.
Per ontwikkelingskern richten de gemeenten en de provincie ontwikkelingsmaatschappijen op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Zuid-Holland

College van Gedeputeerde Staten bezoekt Zuidplaspolder | Infrasite

College van Gedeputeerde Staten bezoekt Zuidplaspolder

Dinsdag 26 augustus 2003 neemt het college van Gedeputeerde Staten (GS) een kijkje in het gebied Rotterdam-Zoetermeer-Gouda.

Het werkbezoek bestaat uit een rondrit door het gebied waarbij gekeken wordt naar onder andere de relaties van de Zuidplaspolder met het omliggende gebied van de zuidvleugel van de randstad, de mogelijkheden van verbetering van de bereikbaarheid en de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied zelf.

Het bezoek van GS komt naar aanleiding van de overeenstemming die in april van dit jaar is bereikt over de aanpak van het gebied. De provincie Zuid-Holland heeft met het rijk, regio’s, gemeenten, waterschap en belangenorganisaties afgesproken hoe de aanpak van de herinrichting van het gebied Rotterdam-Zoetermeer-Gouda eruit moet komen te zien. De partijen werken samen in de Stuurgroep Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda (Driehoek RZG).. Binnen deze stuurgroep werken de provincie en de 5 Zuidplasgemeenten aan een interregionale structuurvisie, een intergemeentelijk structuurplan en aan een grondbank.

Interregionale structuurvisie en intergemeentelijk structuurplan
De structuurvisie moet uitsluitsel geven of in de periode 2010-2030 zon 15.000-30.000 woningen, 150-350 hectare netto bedrijventerreinen en circa 200 hectare netto nieuw glastuinbouw-areaal kunnen worden gerealiseerd in het gebied binnen de bestaande plannen voor groenontwikkeling. Begin 2004 zullen de plannen gereed moeten zijn voor bestuurlijke besluitvorming. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een interregionaal structuurplan, dat wordt vastgesteld door de gemeenten en de provincie.

Grondbank en ontwikkeling
De Zuidplasgemeenten en de provincie sluiten nog dit jaar voor de grondverwerving een gemeenschappelijke regeling af: de grondbank. Hoogstwaarschijnlijk neemt de gemeente Rotterdam ook aan deze regeling deel.
Per ontwikkelingskern richten de gemeenten en de provincie ontwikkelingsmaatschappijen op.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Zuid-Holland