Provincie wil snel helderheid veiligheid Ruit E’hoven

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt zich grote zorgen over de veiligheid op en langs het overbelaste tracé van de A2 ter hoogte van Eindhoven. Dit mede naar aanleiding van een recente reeks ongevallen. Het college dringt aan op voortgang in de besluitvorming over het afmaken van de ruit rond Eindhoven.

Voor het provinciebestuur staat de veiligheid op het Brabantse wegen- en spoorwegnet centraal. Recent nog werd een brandbrief verstuurd waarin de steden langs de Brabantroute met de provincie de aandacht vestigen op de ongewenste situatie langs het hoogspoor door Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond.
Het actuele Bestuursakkoord doet verder duidelijke uitspraken over de goederenspoorlijn langs de A17. Daarnaast ‘zal de provincie maximale bestuurlijke inspanning leveren richting Rijk en andere partners om de ruit rond Eindhoven snel gerealiseerd te krijgen.’

Rond Eindhoven is sinds een reeks ongevallen klemmend duidelijk geworden dat de situatie daar met name knelt. Dit komt doordat het vervoer op deze hoofdtransportas geen alternatieven kent. Zodoende loopt bij een calamiteit de bereikbaarheid voor de hele regio direct terug tot vrijwel nul. Ernstiger is echter dat mensen op de weg dan ook geen kant meer op kunnen, waardoor hun persoonlijke veiligheid gevaar loopt. Daarnaast hebben hulpdiensten grote moeite om snel ter plaatse te zijn. Tot slot lopen de burgers die langs het tracé wonen en werken ook nodeloos grote risico’s.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant vindt deze situatie onaanvaardbaar en wil met de diverse partijen in de regio en het Rijk nu bevorderen dat er zo snel mogelijk een duurzame oplossing voor de lange termijn komt. Daartoe zal de provincie met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven ervoor zorgdragen dat de besluitvorming rond de BOSE studie (Bereikbaarheid Oostzijde Stadsregio Eindhoven) zo snel mogelijk wordt afgerond. ‘We moeten vaart houden in de besluitvorming,’ aldus gedeputeerde Infrastructuur en Mobiliteit Eric Janse de Jonge. ‘De regio moet een keus maken voor een gewenst tracé en van alle betrokken gemeenten mag worden verwacht dat zij vanuit het algemeen belang meewerken aan een structurele oplossing. Heel Nederland heeft last van filevorming op de A2 maar in Brabant staat nu ook de veiligheid op het spel. Snelle actie is nodig van alle betrokken overheden.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Noord-Brabant

Provincie wil snel helderheid veiligheid Ruit E’hoven | Infrasite

Provincie wil snel helderheid veiligheid Ruit E’hoven

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt zich grote zorgen over de veiligheid op en langs het overbelaste tracé van de A2 ter hoogte van Eindhoven. Dit mede naar aanleiding van een recente reeks ongevallen. Het college dringt aan op voortgang in de besluitvorming over het afmaken van de ruit rond Eindhoven.

Voor het provinciebestuur staat de veiligheid op het Brabantse wegen- en spoorwegnet centraal. Recent nog werd een brandbrief verstuurd waarin de steden langs de Brabantroute met de provincie de aandacht vestigen op de ongewenste situatie langs het hoogspoor door Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond.
Het actuele Bestuursakkoord doet verder duidelijke uitspraken over de goederenspoorlijn langs de A17. Daarnaast ‘zal de provincie maximale bestuurlijke inspanning leveren richting Rijk en andere partners om de ruit rond Eindhoven snel gerealiseerd te krijgen.’

Rond Eindhoven is sinds een reeks ongevallen klemmend duidelijk geworden dat de situatie daar met name knelt. Dit komt doordat het vervoer op deze hoofdtransportas geen alternatieven kent. Zodoende loopt bij een calamiteit de bereikbaarheid voor de hele regio direct terug tot vrijwel nul. Ernstiger is echter dat mensen op de weg dan ook geen kant meer op kunnen, waardoor hun persoonlijke veiligheid gevaar loopt. Daarnaast hebben hulpdiensten grote moeite om snel ter plaatse te zijn. Tot slot lopen de burgers die langs het tracé wonen en werken ook nodeloos grote risico’s.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant vindt deze situatie onaanvaardbaar en wil met de diverse partijen in de regio en het Rijk nu bevorderen dat er zo snel mogelijk een duurzame oplossing voor de lange termijn komt. Daartoe zal de provincie met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven ervoor zorgdragen dat de besluitvorming rond de BOSE studie (Bereikbaarheid Oostzijde Stadsregio Eindhoven) zo snel mogelijk wordt afgerond. ‘We moeten vaart houden in de besluitvorming,’ aldus gedeputeerde Infrastructuur en Mobiliteit Eric Janse de Jonge. ‘De regio moet een keus maken voor een gewenst tracé en van alle betrokken gemeenten mag worden verwacht dat zij vanuit het algemeen belang meewerken aan een structurele oplossing. Heel Nederland heeft last van filevorming op de A2 maar in Brabant staat nu ook de veiligheid op het spel. Snelle actie is nodig van alle betrokken overheden.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Provincie Noord-Brabant