A59 eind 2005 vrij van verkeerslichten

“s-Hertogenbosch – Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag 17 januari 2003 beslist om het eerste PPS-DBFM-contract voor weginfrastructuur in Nederland te gunnen aan het consortium De Poort van Den Bosch. Het consortium, dat nu snel met het werk kan beginnen, krijgt de opdracht om de nieuwe autosnelweg te ontwerpen, aan te leggen, te financieren en het werk 15 jaar lang te onderhouden.

Door middel van het PPS-contract is het mogelijk gebleken om de snelweg vijf jaar eerder klaar te hebben dan de rijksoverheid had gepland. Als de autosnelweg klaar is, betekent dat een einde van de files op de verbinding, van de gevaarlijke situaties door verkeerslichten en van onveiligheid, verkeers- en milieuhinder in de dorpen door het sluipverkeer.

Het consortium dat de opdracht heeft gekregen is samengesteld uit de bedrijven BAM NBM, Boskalis en Fluor Daniël. De voorbereidende werkzaamheden zoals het aanvragen van vergunningen, het uitvoeren van onderzoek ter plaatse en het realiseren van een informatiecentrum in de omgeving van het tracé gaan nog enkele maanden in beslag nemen. In het informatiecentrum kunnen weggebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerden informatie krijgen over het tracé, de werkzaamheden en alle zaken die met het project te maken hebben.
Medio 2003 kunnen weggebruikers en omwonenden de eerste werkzaamheden op locatie tegemoet zien. Tijdens de ombouw blijft de weg in gebruik maar uiteraard zullen de weggebruikers op diverse punten op het tracé te maken krijgen met tijdelijke aanpassingen van de verkeerssituatie. De weg wordt omgebouwd naar een autosnelweg met 2 maal 2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Ter hoogte van Maliskamp komt een verdiepte onderdoorgang met een verkeersplein. Eind 2005 moet de autosnelweg klaar zijn.

Verkeersgedeputeerde drs. P. van Vugt is verheugd dat alle inspanningen van de afgelopen tijd vrucht hebben afgeworpen: “Dit is een unieke en innovatieve aanpak die ons heel wat inspanning heeft gekost, maar het levert ook wat op. De regio is vijf jaar eerder verlost van een verkeersknelpunt. En de provincie heeft een schat aan ervaring opgedaan die goed van pas kan komen met soortgelijke projecten en dan denk ik met name aan de A4 Zuid (Bergen op Zoom – Dinteloord)”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

A59 eind 2005 vrij van verkeerslichten | Infrasite

A59 eind 2005 vrij van verkeerslichten

“s-Hertogenbosch – Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag 17 januari 2003 beslist om het eerste PPS-DBFM-contract voor weginfrastructuur in Nederland te gunnen aan het consortium De Poort van Den Bosch. Het consortium, dat nu snel met het werk kan beginnen, krijgt de opdracht om de nieuwe autosnelweg te ontwerpen, aan te leggen, te financieren en het werk 15 jaar lang te onderhouden.

Door middel van het PPS-contract is het mogelijk gebleken om de snelweg vijf jaar eerder klaar te hebben dan de rijksoverheid had gepland. Als de autosnelweg klaar is, betekent dat een einde van de files op de verbinding, van de gevaarlijke situaties door verkeerslichten en van onveiligheid, verkeers- en milieuhinder in de dorpen door het sluipverkeer.

Het consortium dat de opdracht heeft gekregen is samengesteld uit de bedrijven BAM NBM, Boskalis en Fluor Daniël. De voorbereidende werkzaamheden zoals het aanvragen van vergunningen, het uitvoeren van onderzoek ter plaatse en het realiseren van een informatiecentrum in de omgeving van het tracé gaan nog enkele maanden in beslag nemen. In het informatiecentrum kunnen weggebruikers, omwonenden en andere geïnteresseerden informatie krijgen over het tracé, de werkzaamheden en alle zaken die met het project te maken hebben.
Medio 2003 kunnen weggebruikers en omwonenden de eerste werkzaamheden op locatie tegemoet zien. Tijdens de ombouw blijft de weg in gebruik maar uiteraard zullen de weggebruikers op diverse punten op het tracé te maken krijgen met tijdelijke aanpassingen van de verkeerssituatie. De weg wordt omgebouwd naar een autosnelweg met 2 maal 2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen. Ter hoogte van Maliskamp komt een verdiepte onderdoorgang met een verkeersplein. Eind 2005 moet de autosnelweg klaar zijn.

Verkeersgedeputeerde drs. P. van Vugt is verheugd dat alle inspanningen van de afgelopen tijd vrucht hebben afgeworpen: “Dit is een unieke en innovatieve aanpak die ons heel wat inspanning heeft gekost, maar het levert ook wat op. De regio is vijf jaar eerder verlost van een verkeersknelpunt. En de provincie heeft een schat aan ervaring opgedaan die goed van pas kan komen met soortgelijke projecten en dan denk ik met name aan de A4 Zuid (Bergen op Zoom – Dinteloord)”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant