Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch voorkeursbieder

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale Staten voor te stellen de daadwerkelijke uitvoering van de ombouw van rijksweg N50 tussen Den Bosch en Oss tot autosnelweg A59, op te dragen aan het private consortium ‘Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch’. Dit consortium bestaat uit de aannemerscombinatie Koninklijke BAM NBM NV, Boskalis BV en Fluor Daniel BV.

Het tweede consortium dat meedong naar de gunning van dit PPS-project was het consortium Via-Agora, bestaande uit de aannemerscombinatie Heijmans NV, de Dura Vermeer Groep NV en de combinatie Van Hattum en Blankevoort/KWS.

De laatste onderhandelingsronde heeft geresulteerd in de overhandiging aan de provincie van de Beste en Laatste Bieding van de beide consortia op 26 september jongstleden. Deze biedingen moesten onder andere voldoen aan het contract dat gedurende de afgelopen 2 jaar – mede in nauwe samenwerking met de desbetreffende consortia – is samengesteld. De projectorganisatie PPS-A59 heeft de biedingen van de beide consortia diepgaand geanalyseerd. Op basis van advisering door de projectorganisatie PPS-A59 hebben Gedeputeerde Staten besloten de Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch als voorkeursinschrijver aan te merken.

Met het totale PPS-project is een totaalbedrag gemoeid van 218 miljoen Euro (ontwerp, bouw, 15 jaar onderhoud, projectorganisatiekosten, grondaankoop, risico’s en onvoorzien en financiering). Dit bedrag wordt opgebracht door het rijk, de provincie en de regiogemeenten.

De ombouw van de weg is belangrijk voor de regio. De huidige N50 zorgt dagelijks voor veel files, ongelukken en sluipverkeer. Omdat het rijk pas in de periode 2007-2010 middelen voor de ombouw kan vrijmaken, besloten de provincie en de aanliggende gemeenten de ombouw te versnellen door middel van deze Publiek Private Samenwerking (PPS). Noord-Brabant is hiermee de eerste provincie in Nederland die uitvoering zal geven aan realisering van weginfrastructuur door middel van Publiek Private Samenwerking. Deze PPS-aanpak betekent dat de provincie met het private consortium een zogenaamd DBFM-contract zal sluiten, dat wil zeggen een contract op basis waarvan het private consortium zorg zal dragen voor Design (het ontwerpen), Build (het bouwen), Finance (de financiering) en Maintenance (het onderhoud).

Na advisering door de Statencommissies Verkeer, Vervoer & Waterstaat en Financiën op 12 december aanstaande, zullen Provinciale Staten op 17 januari 2003 definitief besluiten of de ombouw van rijksweg N50 tot autosnelweg A59 aan de Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch wordt gegund. Eind 2005 moet de autosnelweg gereed zijn, waarna het consortium de weg voor een periode van 15 jaar gaat onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch voorkeursbieder | Infrasite

Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch voorkeursbieder

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten hebben besloten aan Provinciale Staten voor te stellen de daadwerkelijke uitvoering van de ombouw van rijksweg N50 tussen Den Bosch en Oss tot autosnelweg A59, op te dragen aan het private consortium ‘Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch’. Dit consortium bestaat uit de aannemerscombinatie Koninklijke BAM NBM NV, Boskalis BV en Fluor Daniel BV.

Het tweede consortium dat meedong naar de gunning van dit PPS-project was het consortium Via-Agora, bestaande uit de aannemerscombinatie Heijmans NV, de Dura Vermeer Groep NV en de combinatie Van Hattum en Blankevoort/KWS.

De laatste onderhandelingsronde heeft geresulteerd in de overhandiging aan de provincie van de Beste en Laatste Bieding van de beide consortia op 26 september jongstleden. Deze biedingen moesten onder andere voldoen aan het contract dat gedurende de afgelopen 2 jaar – mede in nauwe samenwerking met de desbetreffende consortia – is samengesteld. De projectorganisatie PPS-A59 heeft de biedingen van de beide consortia diepgaand geanalyseerd. Op basis van advisering door de projectorganisatie PPS-A59 hebben Gedeputeerde Staten besloten de Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch als voorkeursinschrijver aan te merken.

Met het totale PPS-project is een totaalbedrag gemoeid van 218 miljoen Euro (ontwerp, bouw, 15 jaar onderhoud, projectorganisatiekosten, grondaankoop, risico’s en onvoorzien en financiering). Dit bedrag wordt opgebracht door het rijk, de provincie en de regiogemeenten.

De ombouw van de weg is belangrijk voor de regio. De huidige N50 zorgt dagelijks voor veel files, ongelukken en sluipverkeer. Omdat het rijk pas in de periode 2007-2010 middelen voor de ombouw kan vrijmaken, besloten de provincie en de aanliggende gemeenten de ombouw te versnellen door middel van deze Publiek Private Samenwerking (PPS). Noord-Brabant is hiermee de eerste provincie in Nederland die uitvoering zal geven aan realisering van weginfrastructuur door middel van Publiek Private Samenwerking. Deze PPS-aanpak betekent dat de provincie met het private consortium een zogenaamd DBFM-contract zal sluiten, dat wil zeggen een contract op basis waarvan het private consortium zorg zal dragen voor Design (het ontwerpen), Build (het bouwen), Finance (de financiering) en Maintenance (het onderhoud).

Na advisering door de Statencommissies Verkeer, Vervoer & Waterstaat en Financiën op 12 december aanstaande, zullen Provinciale Staten op 17 januari 2003 definitief besluiten of de ombouw van rijksweg N50 tot autosnelweg A59 aan de Combinatie DBFM De Poort van Den Bosch wordt gegund. Eind 2005 moet de autosnelweg gereed zijn, waarna het consortium de weg voor een periode van 15 jaar gaat onderhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant