Verduurzaming infra. Foto: provincie Noord-Holland

16 miljoen euro voor Noord-Hollandse infrastructuur

Foto: nieuwsbericht provincie Noord-Holland

Noord-Hollandse gemeenten krijgen bijna 16 miljoen euro tot hun beschikking om regionale fietspaden op te waarderen en extra snelle doorfietsroutes aan te leggen. Onderliggend doel is verkeersveiligheid verbeteren, want de meeste ongevallen vinden plaats op lokale wegen en fietspaden.

Jaarlijks heeft de provincie een budget voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. Daarin zit dit jaar dus een bedrag van een kleine 16 miljoen euro, waarmee gemeenten hun infrastructuur kunnen verbeteren. Het is bovendien de ambitie van de provincie om gemeenten actief te stimuleren en ondersteunen om bij wegwerkzaamheden milieuvriendelijke materialen en machines in te zetten.

Flexibel budget

De provincie hecht veel waarde aan een goede lokale infrastructuur. Vorig jaar is al twee miljoen euro méér subsidie gegaan naar projecten die ten goede komen van de fiets en verkeersveiligheid. Dit kan omdat tot vorig jaar binnen de subsidieregeling voor iedere regio een apart budget werd gereserveerd, maar inmiddels meer flexibiliteit is ingebouwd. Bovendien wordt tegenwoordig bij het beoordelen van de ingediende projecten extra gelet op duurzaamheid. Nieuw is dit jaar bijvoorbeeld dat de provincie samen met gemeenten gaat kijken of milieuvriendelijk asfalt kan worden gebruikt of dat straatverlichting opnieuw kan worden gebruikt.

Veilige aansluiting op provinciale weg

Naast de miljoenen voor de verbetering van de gemeentelijke wegen en fietspaden stelt de provincie Noord-Holland ook nog eens een bedrag van 750.000 euro beschikbaar voor bewoners van woningen die direct langs provinciale wegen liggen. Zij kunnen dit geld inzetten voor een veiligere aansluiting op die provinciale weg. In 2021 was deze subsidiepot voor het eerst beschikbaar en met de vorig jaar toegekende bedragen worden de eerste acht erfaansluitingen aangepakt.

Lees ook het andere nieuws van Infrasite.nl:

Auteur: Inge Jacobs