Geld. Foto: iStock / darkojow

Doorlooptijd betalingen aan infrabedrijven kan veel korter

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Voor veel infrabedrijven is de eigen liquiditeitspositie een probleem, mede omdat ze de kosten van projecten vaak voor langere tijd voorschieten. De doorlooptijd van reguliere betaalstromen blijkt gemiddeld echter 39 dagen korter te kunnen, al is daar wel een nieuwe werkwijze voor nodig. Dat blijkt uit onderzoek door Cash Discovery in opdracht van Bouwend Nederland.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het gemiddeld twee maanden duurt voordat een publieke opdrachtgever de kosten vergoedt die een infrabedrijf heeft gemaakt. Voor meerwerk, aflevering en oplevering is dat zelfs meer dan honderd dagen. Dat is over het algemeen geen onwil; aannemers en opdrachtgevers hebben vooral te weinig aandacht voor en discipline in het snel indienen en afhandelingen van betalingen.

Ook vragen opdrachtgevers vaak om allerlei zekerheidsstellingen die verdere voorfinanciering door bedrijven nodig maken. Bovendien wordt het door alle partijen normaal gevonden dat infrabedrijven de kosten voorschieten. Dit alles heeft uiteraard gevolgen voor de liquiditeitspositie van bedrijven in de infrasector, want die laat vaak te wensen over.

2 miljard euro

Daarom is het positief dat het onderzoek van Cash Discovery laat zien dat de doorlooptijden van betalingen aan infrabedrijven fors korter kunnen. Er zijn zo’n zeventig ondernemingen en projecten in infra en GWW geanalyseerd. En de doorlooptijden voor reguliere betaalstromen kunnen met gemiddeld 39 dagen worden verminderd. Als dat allemaal wordt gerealiseerd, gaat de liquiditeitspositie van de sector er met zo’n 2 miljard euro op vooruit.

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is dat zowel bouwbedrijven als publieke opdrachtgevers meer discipline hanteren bij het indienen en afhandelen van dossiers. Een kortcyclische benadering kan leiden tot een sneller inzicht over het al dan niet correct uitvoeren van de werkzaamheden. Eventuele herstelwerkzaamheden kunnen snel worden verricht en de kans op vertraging neemt af. En het is van belang om kritisch te zijn op ingesleten patronen. De partijen kunnen zichzelf vragen stellen als:

  • Is wekelijks in plaats van maandelijks factureren een optie?
  • Waarom een bankgarantie stellen als pas betaald wordt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd?
  • Als de werkzaamheden al akkoord bevonden zijn, waarom staat er dan een betaaltermijn op de factuur.?
  • Waarom wordt er 10 procent ingehouden op het opleverdossier als 99 procent van de kosten al gemaakt zijn en er diverse juridische bepalingen zijn die opdrachtnemer verplichten zijn werk goed af te ronden?

Geen extra kosten

Met deze en andere aanpassingen kan de liquiditeitspositie van infrabedrijven er met sprongen op vooruitgaan. De ingrepen kunnen in de meeste gevallen op korte termijn worden gedaan en voor de publieke opdrachtgevers zijn er geen extra kosten aan verbonden. Wel moet er een nieuwe werkwijze komen en Cash Discovery adviseert infrabedrijven om daar via Bouwend Nederland met de opdrachtgevers over in gesprek te gaan.

“Gestart kan worden met een aantal lopende of te starten projecten, om daar de huidige situatie in relatie tot liquiditeitsstromen in de gehele keten neutraal en objectief in kaart te brengen”, aldus de brancheorganisatie. “Vervolgens kan bepaald worden in welke mate versnellingen en aanpassingen kunnen worden aangebracht en hoe de voordelen door te vertalen in de gehele keten.” De uitgebreide analyse is hier te lezen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.