Verkeer snelweg. Foto: IenW

Infrastructuur een van de pijlers van nieuw Groeifonds

Het kabinet heeft een Nationaal Groeifonds gelanceerd om de economie aan te jagen met publieke investeringen, ook in tijden van dat de economie minder goed draait. Hiervoor wordt de komende vijf jaar 20 miljard euro uitgetrokken. De focus ligt op drie investeringsterreinen: fysieke infrastructuur, kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

De ministerraad is al akkoord gegaan met het voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken. De Tweede Kamer moet nog instemmen met de verdeling van de gelden over de drie investeringsgebieden, maar heeft inmiddels wel een brief gekregen van de minister met informatie over het doel en de opzet van het fonds. In die brief noemt Wiebes een goede infrastructuur cruciaal voor de economie. Hij heeft het niet alleen over verbindingen over weg, water, spoor en door de lucht, maar ook over de energie-infrastructuur, waterinfrastructuur en digitale verbindingen. “Investeringen in infrastructuur dragen ook bij aan de aantrekkelijkheid van ons land en zijn daarmee goed voor ons vestigingsklimaat”, aldus Wiebes.

Eenmalige uitkeringen

Met het geld wil het kabinet garanderen dat er ook tijdens recessies geld is om klappen op te vangen zonder dat het nodig is om direct te bezuinigen. Op die manier moet de toekomstige welvaart veilig gesteld worden. De coronacrisis en ook de vorige economische crisis hebben volgens het kabinet duidelijk gemaakt dat dat groei niet vanzelfsprekend is en dat investeren in de economie nodig blijft.

De 20 miljard euro uit het Groeifonds is bedoeld voor eenmalige uitgaven en niet voor terugkerende investeringen. Het fonds krijgt een eigen begroting. Een onafhankelijke commissie gaat beoordelen welke voorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere kennisinstellingen krijgen een rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen, maar de voorstellen moeten formeel ingediend worden door een ministerie. Zo’n voorstel moet minimaal 30 miljoen vergen. Er geldt geen maximumomvang.

Eerdere stimuleringsfondsen

Geld wordt pas beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Bij de jaarlijkse ‘Staat van de Economie’ maken de ministers van Economische Zaken en Financiën de investeringsplannen voortaan bekend.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie Infrasite