Heijmans jaarcijfers 2018: positief resultaat over de gehele linie

Kernpunten


• Alle bedrijfsstromen dragen bij aan positief resultaat;

• Omzet gegroeid met 13% naar € 1.579 miljoen;

• Onderliggende EBITDA met 43% toegenomen tot € 43 miljoen;

• Netto resultaat 2018 € 20 miljoen (2017: € 9 miljoen negatief excl. beëindigde activiteiten *);

• Orderportefeuille blijft met circa € 2 miljard op goed niveau;

• Solvabiliteit 25% (27% vóór IFRS15);

• Het aantal verkochte woningen bedraagt 2.237.

Ton Hillen, CEO Heijmans:

"Voor het eerst sinds een aantal jaren leveren alle bedrijfsstromen een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat. De grote vraag naar woningen vertaalde zich in een sterke winstverbetering voor onze vastgoed- en woningbouwactiviteiten. Om ook in de toekomst aan de grote woningbehoefte te kunnen blijven voldoen, is er landelijke regie nodig en daarbij moeten nieuwe ontwikkellocaties binnen- en buitenstedelijk worden aangewezen. Bij onze utilitaire activiteiten kunnen we concluderen dat de ingezette koerswijziging haar vruchten begint af te werpen. Het selectieve aannamebeleid, in combinatie met een aantrekkende markt, leidt tot groei bij een beheersbaar risicoprofiel. Bij Infra ontwikkelde het merendeel van de activiteiten zich volgens verwachting. Voorspelbaarheid van projecten en een selectief aannamebeleid blijven echter van het grootste belang en daar zetten we ook in 2019 vol op in. Voor een gezonde infrasector met succesvolle projecten is een evenwichtigere verdeling van de risico’s tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nodig, waarover we op diverse fronten in gesprek zijn."

* Resultaat beëindigde activiteiten 2017: € 29 miljoen, dit is inclusief de eenmalige boekwinst verkoop buitenlanden van € 31 miljoen.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Lees het gehele persbericht hier.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV