Heijmans: goede voortgang op weg naar duurzaam herstel

Kernpunten:

 • Onderliggende ebitda NL 1e halfjaar sterk verbeterd: € 9 miljoen (1e halfjaar 2016: € 9 miljoen negatief) met name gedreven door herstel bij Infra en de prestaties bij Wonen;
 • Omzet NL 1e halfjaar € 646 miljoen, lager dan vorig jaar mede door selectief aannamebeleid Utiliteit (1e halfjaar 2016: € 705 miljoen);
 • Woningverkoop naar 1.106 verkochte woningen over het 1e halfjaar van 2017 (1e halfjaar 2016: 1.069 woningen);
 • Netto resultaat na belastingen € 20 miljoen (1e halfjaar 2016: € 12 miljoen negatief);
 • Orderportefeuille met € 2,1 miljard per eind juni op goed niveau (eind 2016: € 1,9 miljard);
 • Desinvesteringsprogramma buitenlandse onderdelen afgerond, kredietfaciliteit teruggebracht van € 256 miljoen naar € 176 miljoen, solvabiliteit stijgt naar 27%;
 • Netto schuld gedaald naar € 45 miljoen ultimo juni 2017 (ultimo juni 2016: € 77 miljoen) als gevolg van desinvesteringen en verbeterd werkkapitaalbeheer.

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
‘Ik ben content over de voortgang in het eerste halfjaar. We hebben hard gewerkt om Heijmans te transformeren tot Nederlands kernbedrijf. De verkoop van de buitenlandse bedrijven, een verscherpte strategische focus en het beheersbaar maken van problemen op een aantal risicoprojecten hebben de basis gelegd voor duurzaam herstel van de onderneming. Voor het eerst sinds 2011 schrijven we weer zwarte cijfers, zowel onderliggend als in ons netto resultaat. In het segment Wonen profiteren we van rugwind op de woningmarkt, wat zich vertaalt in een toename van het aantal verkochte woningen en stijgende verkoopprijzen. Bij Utiliteit zijn we nog steeds selectief in een uitdagende markt voor nieuwbouwprojecten. Ook bij Infra verloopt het herstel volgens plan en zijn de prestaties onderliggend beter. De afronding van een aantal projecten vergt nog aandacht, maar het effect daarvan is beheersbaar en de impact neemt steeds verder af. Ik verwacht dat al onze bedrijfsonderdelen in de tweede helft van het jaar zullen bijdragen aan de resultaten van Heijmans. Met het terugdringen van onze netto schuld naar € 45 miljoen, een onderliggende ebitda voor Nederland van € 9 miljoen en een solvabiliteit van 27% voldoen we aan het einde van het tweede kwartaal aan de bankconvenanten. Er is nog het nodige werk aan de winkel voor de tweede helft van dit jaar. Maar we liggen op koers en zien de tweede helft van het jaar met vertrouwen tegemoet.’

Eerste halfjaar 2017
Wonen
De Nederlandse woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen en biedt Heijmans kansen om in het segment Wonen de komende tijd verder te groeien. De omzet bij Vastgoed is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen naar € 186 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (eerste halfjaar 2016: € 169 miljoen). Ook de onderliggende ebitda is toegenomen en komt in het eerste halfjaar van 2017 uit op € 8 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 6 miljoen). In de eerste helft van het jaar zijn 1.106 woningen verkocht, waarvan 565 (51%) aan particulieren (eerste halfjaar 2016: 1.069, waarvan 569 aan particulieren). De gemiddelde vrij-op-naam-prijs exclusief BTW weerspiegelt de groeiende vraag van particulieren en bedraagt in de eerste helft van het jaar € 290.000 (eerste halfjaar 2016: € 249.000).

De omzet van de woningbouwactiviteiten bedraagt in de eerste helft van 2017 € 139 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 152 miljoen). De onderliggende ebitda komt uit op € 2 miljoen (eerste helft 2016: € 2 miljoen). Woningbouw kiest voor beheerste groei en richt zich op projecten – in opdracht van Vastgoed en door eigen verwerving – met een goed rendement. De orderportefeuille van de vastgoed- en woningbouwactiviteiten samen biedt perspectief en bedraagt per eind juni 2017 € 647 miljoen (eind 2016: € 638 miljoen) exclusief intercompany eliminaties.

Aan de inkoopkant ervaart Heijmans toenemende druk op prijzen en beschikbaarheid vanuit leveranciers en onderaannemers. Heijmans speelt hierop in door procurement al in de verwervingsfase aandacht te geven, inkooppartners vroegtijdig te betrekken en met opdrachtgevers goede indexeringsregelingen overeen te komen.

In het segment Wonen heeft Heijmans diverse nieuwe projecten weten te acquireren, ook via tenders. Na het verwerven van de opdracht voor de ontwikkeling van het gebied Sloterdijk-Centrum in Amsterdam, in het eerste kwartaal van dit jaar, heeft Heijmans in het tweede kwartaal opnieuw een grote tender gewonnen; de ontwikkeling en realisatie van 125 duurzame woningen in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht.

De realisatie activiteiten omvatten zowel nieuwbouw als woningrenovatie, waarbij verduurzaming steeds belangrijker wordt. In opdracht van Heijmans Vastgoed startte in Rotterdam de bouw van 350 appartementen aan de Bananenstraat op Katendrecht, die verkocht zijn aan belegger IC Netherlands. Als onderdeel van de ontwikkeling van Kanaleneiland in Utrecht worden 235 appartementen gebouwd en 504 appartementen gerenoveerd. Van corporatie ZOwonen kreeg Heijmans opdracht om de Carmelflats in Beek te renoveren en energiezuinig te maken, zodat ze op termijn gasloos kunnen worden.

Dit voorjaar tekende Heijmans overeenkomsten voor de levering van in totaal 49 Heijmans ONE woningen ten behoeve van een aantal corporaties.

Werken
Bij Utiliteit zijn de eerste tekenen te zien van een markt voor nieuwbouwprojecten die voorzichtig begint aan te trekken, maar dit uit zich vooralsnog alleen in volume en niet in prijsontwikkeling. Heijmans blijft een selectief aannamebeleid hanteren. De omzet is, conform verwachting, in de eerste helft van 2017 teruggelopen tot € 118 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 162 miljoen). De onderliggende ebitda over de eerste helft van het jaar is € 1 miljoen negatief (eerste halfjaar 2016: € 1 miljoen). De markt voor onderhoud en beheer neemt toe en de activiteiten van Services ontwikkelen zich prima. Het aandeel van deze activiteiten in de totale omzet bedraagt inmiddels 70%. De orderportefeuille van Utiliteit is op een vergelijkbaar niveau gebleven ten opzichte van eind 2016 en komt uit op € 756 miljoen (eind 2016: € 758 miljoen).

Vanuit de focus op de service activiteiten is het innovatieve concept BeSense ontwikkeld, dat slim en efficiënt gebouwbeheer mogelijk maakt door inzicht in bezetting, benutting en comfort van de werkomgeving op basis van sensortechnologie. De pilot die hiervoor was gestart bij het kantoor van Aegon in Den Haag, wordt nu opgeschaald naar een totale oppervlakte van 15.000 m2. Eind mei kreeg Heijmans de opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om 32 legeringsgebouwen van het ministerie van Defensie op brandveiligheid te onderzoeken en aan te passen.

Zeer recent is voor de realisatie van de nieuwe Rechtbank Amsterdam het aanvangscertificaat verstrekt, zodat na de sloopfase nu gestart kan worden met de nieuwbouw. In het eerste kwartaal is de nieuwe huisvesting voor Eurojust in Den Haag opgeleverd.

Verbinden
De infra-activiteiten ontwikkelen zich volgens verwachting en de genomen maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen. De omzet in de eerste helft van 2017 bedraagt € 301 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 329 miljoen). Hoewel de afronding van een aantal specifieke projecten nog aandacht vergt, wordt de impact op het totaal steeds minder en is het effect beheersbaar. Naast de kostenoptimalisaties die in 2016 zijn gestart, draait het merendeel van de operatie volgens plan en hebben vele goedlopende projecten een belangrijk positief effect op het resultaat over het eerste halfjaar. De onderliggende ebitda is met € 14 miljoen verbeterd in het eerste halfjaar van 2017 en komt uit op € 1 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 13 miljoen negatief). Infra heeft sterk ingezet op het verwerven van opdrachten met goede marges en beheersbare risico’s die passen bij de kennis en kunde van het bedrijf. Het resultaat is een gezonde orderportefeuille die beter aansluit bij de strategie. De orderportefeuille komt per eind juni 2017 met € 987 miljoen fors hoger uit dan per eind 2016 (€ 730 miljoen), dankzij verwerving van de projecten Zuidasdok en Wintrack II in opdracht van TenneT.

In februari werd de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok in Amsterdam definitief gegund, waarna de engineering en voorbereiding van start konden gaan. Het werk aan de derde kolk bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en de A1 / A27 verloopt voorspoedig. In mei werd het groot onderhoud aan de Kaagbaan op Schiphol, met inzet van een groot aantal infraspecialismen en logistieke expertise, in korte tijd succesvol afgerond. Op het project A1 Apeldoorn – Beekbergen is begin juli een belangrijke mijlpaal bereikt met de plaatsing van een nieuwe fly-over bij knooppunt Beekbergen. Het werk aan de A9 Gaasperdammerweg boekt goede voortgang maar vraagt extra inspanning in termen van arbeid, materiaal en materieel ten behoeve van de landtunnel. Heijmans heeft inmiddels een duidelijk beeld van de omvang van deze extra inzet, waarbij een verlies van € 11 miljoen op dit project is genomen.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV

Heijmans: goede voortgang op weg naar duurzaam herstel | Infrasite

Heijmans: goede voortgang op weg naar duurzaam herstel

Kernpunten:

 • Onderliggende ebitda NL 1e halfjaar sterk verbeterd: € 9 miljoen (1e halfjaar 2016: € 9 miljoen negatief) met name gedreven door herstel bij Infra en de prestaties bij Wonen;
 • Omzet NL 1e halfjaar € 646 miljoen, lager dan vorig jaar mede door selectief aannamebeleid Utiliteit (1e halfjaar 2016: € 705 miljoen);
 • Woningverkoop naar 1.106 verkochte woningen over het 1e halfjaar van 2017 (1e halfjaar 2016: 1.069 woningen);
 • Netto resultaat na belastingen € 20 miljoen (1e halfjaar 2016: € 12 miljoen negatief);
 • Orderportefeuille met € 2,1 miljard per eind juni op goed niveau (eind 2016: € 1,9 miljard);
 • Desinvesteringsprogramma buitenlandse onderdelen afgerond, kredietfaciliteit teruggebracht van € 256 miljoen naar € 176 miljoen, solvabiliteit stijgt naar 27%;
 • Netto schuld gedaald naar € 45 miljoen ultimo juni 2017 (ultimo juni 2016: € 77 miljoen) als gevolg van desinvesteringen en verbeterd werkkapitaalbeheer.

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:
‘Ik ben content over de voortgang in het eerste halfjaar. We hebben hard gewerkt om Heijmans te transformeren tot Nederlands kernbedrijf. De verkoop van de buitenlandse bedrijven, een verscherpte strategische focus en het beheersbaar maken van problemen op een aantal risicoprojecten hebben de basis gelegd voor duurzaam herstel van de onderneming. Voor het eerst sinds 2011 schrijven we weer zwarte cijfers, zowel onderliggend als in ons netto resultaat. In het segment Wonen profiteren we van rugwind op de woningmarkt, wat zich vertaalt in een toename van het aantal verkochte woningen en stijgende verkoopprijzen. Bij Utiliteit zijn we nog steeds selectief in een uitdagende markt voor nieuwbouwprojecten. Ook bij Infra verloopt het herstel volgens plan en zijn de prestaties onderliggend beter. De afronding van een aantal projecten vergt nog aandacht, maar het effect daarvan is beheersbaar en de impact neemt steeds verder af. Ik verwacht dat al onze bedrijfsonderdelen in de tweede helft van het jaar zullen bijdragen aan de resultaten van Heijmans. Met het terugdringen van onze netto schuld naar € 45 miljoen, een onderliggende ebitda voor Nederland van € 9 miljoen en een solvabiliteit van 27% voldoen we aan het einde van het tweede kwartaal aan de bankconvenanten. Er is nog het nodige werk aan de winkel voor de tweede helft van dit jaar. Maar we liggen op koers en zien de tweede helft van het jaar met vertrouwen tegemoet.’

Eerste halfjaar 2017
Wonen
De Nederlandse woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen en biedt Heijmans kansen om in het segment Wonen de komende tijd verder te groeien. De omzet bij Vastgoed is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen naar € 186 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (eerste halfjaar 2016: € 169 miljoen). Ook de onderliggende ebitda is toegenomen en komt in het eerste halfjaar van 2017 uit op € 8 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 6 miljoen). In de eerste helft van het jaar zijn 1.106 woningen verkocht, waarvan 565 (51%) aan particulieren (eerste halfjaar 2016: 1.069, waarvan 569 aan particulieren). De gemiddelde vrij-op-naam-prijs exclusief BTW weerspiegelt de groeiende vraag van particulieren en bedraagt in de eerste helft van het jaar € 290.000 (eerste halfjaar 2016: € 249.000).

De omzet van de woningbouwactiviteiten bedraagt in de eerste helft van 2017 € 139 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 152 miljoen). De onderliggende ebitda komt uit op € 2 miljoen (eerste helft 2016: € 2 miljoen). Woningbouw kiest voor beheerste groei en richt zich op projecten – in opdracht van Vastgoed en door eigen verwerving – met een goed rendement. De orderportefeuille van de vastgoed- en woningbouwactiviteiten samen biedt perspectief en bedraagt per eind juni 2017 € 647 miljoen (eind 2016: € 638 miljoen) exclusief intercompany eliminaties.

Aan de inkoopkant ervaart Heijmans toenemende druk op prijzen en beschikbaarheid vanuit leveranciers en onderaannemers. Heijmans speelt hierop in door procurement al in de verwervingsfase aandacht te geven, inkooppartners vroegtijdig te betrekken en met opdrachtgevers goede indexeringsregelingen overeen te komen.

In het segment Wonen heeft Heijmans diverse nieuwe projecten weten te acquireren, ook via tenders. Na het verwerven van de opdracht voor de ontwikkeling van het gebied Sloterdijk-Centrum in Amsterdam, in het eerste kwartaal van dit jaar, heeft Heijmans in het tweede kwartaal opnieuw een grote tender gewonnen; de ontwikkeling en realisatie van 125 duurzame woningen in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht.

De realisatie activiteiten omvatten zowel nieuwbouw als woningrenovatie, waarbij verduurzaming steeds belangrijker wordt. In opdracht van Heijmans Vastgoed startte in Rotterdam de bouw van 350 appartementen aan de Bananenstraat op Katendrecht, die verkocht zijn aan belegger IC Netherlands. Als onderdeel van de ontwikkeling van Kanaleneiland in Utrecht worden 235 appartementen gebouwd en 504 appartementen gerenoveerd. Van corporatie ZOwonen kreeg Heijmans opdracht om de Carmelflats in Beek te renoveren en energiezuinig te maken, zodat ze op termijn gasloos kunnen worden.

Dit voorjaar tekende Heijmans overeenkomsten voor de levering van in totaal 49 Heijmans ONE woningen ten behoeve van een aantal corporaties.

Werken
Bij Utiliteit zijn de eerste tekenen te zien van een markt voor nieuwbouwprojecten die voorzichtig begint aan te trekken, maar dit uit zich vooralsnog alleen in volume en niet in prijsontwikkeling. Heijmans blijft een selectief aannamebeleid hanteren. De omzet is, conform verwachting, in de eerste helft van 2017 teruggelopen tot € 118 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 162 miljoen). De onderliggende ebitda over de eerste helft van het jaar is € 1 miljoen negatief (eerste halfjaar 2016: € 1 miljoen). De markt voor onderhoud en beheer neemt toe en de activiteiten van Services ontwikkelen zich prima. Het aandeel van deze activiteiten in de totale omzet bedraagt inmiddels 70%. De orderportefeuille van Utiliteit is op een vergelijkbaar niveau gebleven ten opzichte van eind 2016 en komt uit op € 756 miljoen (eind 2016: € 758 miljoen).

Vanuit de focus op de service activiteiten is het innovatieve concept BeSense ontwikkeld, dat slim en efficiënt gebouwbeheer mogelijk maakt door inzicht in bezetting, benutting en comfort van de werkomgeving op basis van sensortechnologie. De pilot die hiervoor was gestart bij het kantoor van Aegon in Den Haag, wordt nu opgeschaald naar een totale oppervlakte van 15.000 m2. Eind mei kreeg Heijmans de opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om 32 legeringsgebouwen van het ministerie van Defensie op brandveiligheid te onderzoeken en aan te passen.

Zeer recent is voor de realisatie van de nieuwe Rechtbank Amsterdam het aanvangscertificaat verstrekt, zodat na de sloopfase nu gestart kan worden met de nieuwbouw. In het eerste kwartaal is de nieuwe huisvesting voor Eurojust in Den Haag opgeleverd.

Verbinden
De infra-activiteiten ontwikkelen zich volgens verwachting en de genomen maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen. De omzet in de eerste helft van 2017 bedraagt € 301 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 329 miljoen). Hoewel de afronding van een aantal specifieke projecten nog aandacht vergt, wordt de impact op het totaal steeds minder en is het effect beheersbaar. Naast de kostenoptimalisaties die in 2016 zijn gestart, draait het merendeel van de operatie volgens plan en hebben vele goedlopende projecten een belangrijk positief effect op het resultaat over het eerste halfjaar. De onderliggende ebitda is met € 14 miljoen verbeterd in het eerste halfjaar van 2017 en komt uit op € 1 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 13 miljoen negatief). Infra heeft sterk ingezet op het verwerven van opdrachten met goede marges en beheersbare risico’s die passen bij de kennis en kunde van het bedrijf. Het resultaat is een gezonde orderportefeuille die beter aansluit bij de strategie. De orderportefeuille komt per eind juni 2017 met € 987 miljoen fors hoger uit dan per eind 2016 (€ 730 miljoen), dankzij verwerving van de projecten Zuidasdok en Wintrack II in opdracht van TenneT.

In februari werd de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok in Amsterdam definitief gegund, waarna de engineering en voorbereiding van start konden gaan. Het werk aan de derde kolk bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en de A1 / A27 verloopt voorspoedig. In mei werd het groot onderhoud aan de Kaagbaan op Schiphol, met inzet van een groot aantal infraspecialismen en logistieke expertise, in korte tijd succesvol afgerond. Op het project A1 Apeldoorn – Beekbergen is begin juli een belangrijke mijlpaal bereikt met de plaatsing van een nieuwe fly-over bij knooppunt Beekbergen. Het werk aan de A9 Gaasperdammerweg boekt goede voortgang maar vraagt extra inspanning in termen van arbeid, materiaal en materieel ten behoeve van de landtunnel. Heijmans heeft inmiddels een duidelijk beeld van de omvang van deze extra inzet, waarbij een verlies van € 11 miljoen op dit project is genomen.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV