Trading update: Heijmans op koers naar herstel

Kernpunten

 • Omzet Nederlandse activiteiten 1e kwartaal 2017 conform verwachting;
 • Woningverkopen tot en met april: 440 (eerste vier maanden 2016: 489);
 • Desinvesteringen België en Duitsland afgerond, belangrijke bijdrage schuldreductie: verbetering solvabiliteit;
 • Vaststellingovereenkomst N23 afgerond, werkzaamheden volledig hervat;
 • Afronding probleemprojecten vraagt nog aandacht, impact neemt af;
 • Orderportefeuille NL per eind maart met € 2,2 miljard hoger dan eind 2016 (€ 1,9 miljard).

Ton Hillen, CEO Heijmans NV:
‘Het eerste kwartaal is volgens plan verlopen. 2017 is voor Heijmans een overgangsjaar. De verkoop van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland is afgerond. Er is definitieve overeenstemming bereikt over het project N23 Westfrisiaweg, de werkzaamheden zijn hervat. Het afmaken van de probleemprojecten vraagt enige tijd: het effect daarvan is ook in de eerste maanden van dit jaar nog merkbaar, maar de impact neemt af. Onze focus blijft gericht op een selectief aannamebeleid. In tenders wordt er veelal goed gescoord op onderscheidend vermogen, zonder afbreuk te doen aan ons strikte tenderbeleid. De omvang van de orderportefeuille is toegenomen en van goede kwaliteit. Diverse segmenten profiteren van rugwind in verbeterde marktomstandigheden. Kortom: we liggen op koers.’

Wonen
De woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen. Vastgoed laat een hogere omzet zien in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. In de eerste vier maanden van het jaar zijn 440 woningen verkocht (zelfde periode 2016: 489 woningen). 392 daarvan zijn verkocht aan particulieren, gelijk aan de verkoop aan particulieren in 2016. Met woningcorporatie Elan Wonen sloot Heijmans een realisatieovereenkomst voor het ontwerp en de bouw van 117 Heijmans Huismerk woningen in de Boerhaavewijk in Haarlem. In het Limburgse America zijn 12 Heijmans ONE-woningen geplaatst in opdracht van Wonen Limburg. Al eerder werden 30 van deze woningen in Weert en 10 woningen in Panningen geplaatst. In het eerste kwartaal is een deel van het project Fenixloods I in Rotterdam verkocht aan belegger APF International. Het betreft circa 6.000 m2 aan commerciële ruimte op de begane grond en eerste verdieping van de voormalige loods. Zeer recent heeft Heijmans meerdere tenders gewonnen op basis van onderscheidend vermogen, zoals de ontwikkeling van het gebied Sloterdijk-Centrum in Amsterdam. Deze ontwikkeling omvat circa 150 koopwoningen en 650 m2 aan commerciële ruimte in de directe omgeving van het station Amsterdam Sloterdijk.

Werken
Zoals verwacht ligt de omzet bij Utiliteit in het eerste kwartaal op een lager niveau dan in dezelfde periode vorig jaar. Oorzaken hiervoor zijn de stabilisatie in de markt voor utilitaire nieuwbouw en het selectieve aannamebeleid van Heijmans. De status van het project RIVM is onveranderd; Heijmans (aandeel 37,5%) en consortiumpartners zijn in gesprek met de opdrachtgever en zullen starten met werkzaamheden zodra deze afspraken definitief zijn gemaakt. In het eerste kwartaal kreeg Heijmans opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om het nieuwe onderkomen van het NIFP Pieter Baan Centrum in Almere te realiseren. Heijmans draagt zorg voor alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor het nieuwe centrum, evenals voor de realisatie van buitenruimtes, een parkeerterrein en toegangsweg. In Alkmaar renoveert Heijmans drie politiepanden in opdracht van de Nationale Politie. In opdracht van Luchtverkeersleiding Nederland is gestart met het elektrotechnisch onderhoud op de luchthavens Schiphol, Rotterdam, Eelde en Beek. In maart is de nieuwe huisvesting voor Eurojust in Den Haag opgeleverd.

Verbinden
De Infra activiteiten draaien volgens verwachting. De focus op kostenoptimalisatie heeft een positief effect. De afronding van enkele probleemprojecten vraagt nog aandacht, maar de impact daarvan neemt af. Heijmans bereikte definitieve overeenstemming over het project N23 Westfrisiaweg en heeft de werkzaamheden inmiddels weer volledig opgestart. In februari werd de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Hochtief en Heijmans (aandeel 15%). Het project omvat de verbreding en het ondergronds brengen van een deel van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid. In het eerste kwartaal kreeg de combinatie Heijmans-Europoles de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van het nieuwe Wintrack II hoogspanningsnetwerk NW/SW in opdracht van TenneT definitief gegund. Beide projecten passen binnen het selectieve verwervingsbeleid dat Heijmans hanteert, waarin gunning op kwaliteit centraal staat. Ook werd het groot onderhoud aan de Kaagbaan bij Schiphol gestart, waarbij in ruim negen weken tijd verschillende soorten werkzaamheden worden gecombineerd. De realisatie van de A9 Gaasperdammerweg vordert gestaag, maar vergt veel inspanningen.

Voortgang transitie
Op basis van het strategisch plan ‘Focus, Discipline, Excellence’ voor de periode 2017 – 2019 richt Heijmans zich op duurzaam herstel van de onderneming en haar winstgevendheid, schuldreductie en structurele versterking van de vermogensverhoudingen. De implementatie hiervan vordert gestaag. De verkoop van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland is inmiddels afgerond. Deze desinvesteringen leveren een belangrijke bijdrage aan de schuldreductie en verbetering van de solvabiliteit. Heijmans transformeert daardoor naar een Nederlands kernbedrijf met een volume van circa € 1,5 miljard. Centraal in de strategie staat het verwerven van nieuwe opdrachten in vastgoed-, bouw- en infradisciplines die Heijmans beheerst, evenals het uitbouwen van haar rol als regisseur en het ontwikkelen van langjarige klantrelaties via services, beheer en onderhoud. Heijmans focust op een optimale kostenstructuur die past bij de veranderde scope.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV

Trading update: Heijmans op koers naar herstel | Infrasite

Trading update: Heijmans op koers naar herstel

Kernpunten

 • Omzet Nederlandse activiteiten 1e kwartaal 2017 conform verwachting;
 • Woningverkopen tot en met april: 440 (eerste vier maanden 2016: 489);
 • Desinvesteringen België en Duitsland afgerond, belangrijke bijdrage schuldreductie: verbetering solvabiliteit;
 • Vaststellingovereenkomst N23 afgerond, werkzaamheden volledig hervat;
 • Afronding probleemprojecten vraagt nog aandacht, impact neemt af;
 • Orderportefeuille NL per eind maart met € 2,2 miljard hoger dan eind 2016 (€ 1,9 miljard).

Ton Hillen, CEO Heijmans NV:
‘Het eerste kwartaal is volgens plan verlopen. 2017 is voor Heijmans een overgangsjaar. De verkoop van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland is afgerond. Er is definitieve overeenstemming bereikt over het project N23 Westfrisiaweg, de werkzaamheden zijn hervat. Het afmaken van de probleemprojecten vraagt enige tijd: het effect daarvan is ook in de eerste maanden van dit jaar nog merkbaar, maar de impact neemt af. Onze focus blijft gericht op een selectief aannamebeleid. In tenders wordt er veelal goed gescoord op onderscheidend vermogen, zonder afbreuk te doen aan ons strikte tenderbeleid. De omvang van de orderportefeuille is toegenomen en van goede kwaliteit. Diverse segmenten profiteren van rugwind in verbeterde marktomstandigheden. Kortom: we liggen op koers.’

Wonen
De woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen. Vastgoed laat een hogere omzet zien in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. In de eerste vier maanden van het jaar zijn 440 woningen verkocht (zelfde periode 2016: 489 woningen). 392 daarvan zijn verkocht aan particulieren, gelijk aan de verkoop aan particulieren in 2016. Met woningcorporatie Elan Wonen sloot Heijmans een realisatieovereenkomst voor het ontwerp en de bouw van 117 Heijmans Huismerk woningen in de Boerhaavewijk in Haarlem. In het Limburgse America zijn 12 Heijmans ONE-woningen geplaatst in opdracht van Wonen Limburg. Al eerder werden 30 van deze woningen in Weert en 10 woningen in Panningen geplaatst. In het eerste kwartaal is een deel van het project Fenixloods I in Rotterdam verkocht aan belegger APF International. Het betreft circa 6.000 m2 aan commerciële ruimte op de begane grond en eerste verdieping van de voormalige loods. Zeer recent heeft Heijmans meerdere tenders gewonnen op basis van onderscheidend vermogen, zoals de ontwikkeling van het gebied Sloterdijk-Centrum in Amsterdam. Deze ontwikkeling omvat circa 150 koopwoningen en 650 m2 aan commerciële ruimte in de directe omgeving van het station Amsterdam Sloterdijk.

Werken
Zoals verwacht ligt de omzet bij Utiliteit in het eerste kwartaal op een lager niveau dan in dezelfde periode vorig jaar. Oorzaken hiervoor zijn de stabilisatie in de markt voor utilitaire nieuwbouw en het selectieve aannamebeleid van Heijmans. De status van het project RIVM is onveranderd; Heijmans (aandeel 37,5%) en consortiumpartners zijn in gesprek met de opdrachtgever en zullen starten met werkzaamheden zodra deze afspraken definitief zijn gemaakt. In het eerste kwartaal kreeg Heijmans opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om het nieuwe onderkomen van het NIFP Pieter Baan Centrum in Almere te realiseren. Heijmans draagt zorg voor alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor het nieuwe centrum, evenals voor de realisatie van buitenruimtes, een parkeerterrein en toegangsweg. In Alkmaar renoveert Heijmans drie politiepanden in opdracht van de Nationale Politie. In opdracht van Luchtverkeersleiding Nederland is gestart met het elektrotechnisch onderhoud op de luchthavens Schiphol, Rotterdam, Eelde en Beek. In maart is de nieuwe huisvesting voor Eurojust in Den Haag opgeleverd.

Verbinden
De Infra activiteiten draaien volgens verwachting. De focus op kostenoptimalisatie heeft een positief effect. De afronding van enkele probleemprojecten vraagt nog aandacht, maar de impact daarvan neemt af. Heijmans bereikte definitieve overeenstemming over het project N23 Westfrisiaweg en heeft de werkzaamheden inmiddels weer volledig opgestart. In februari werd de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok definitief gegund aan ZuidPlus, de combinatie van Fluor, Hochtief en Heijmans (aandeel 15%). Het project omvat de verbreding en het ondergronds brengen van een deel van de A10 Zuid in Amsterdam en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid. In het eerste kwartaal kreeg de combinatie Heijmans-Europoles de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van het nieuwe Wintrack II hoogspanningsnetwerk NW/SW in opdracht van TenneT definitief gegund. Beide projecten passen binnen het selectieve verwervingsbeleid dat Heijmans hanteert, waarin gunning op kwaliteit centraal staat. Ook werd het groot onderhoud aan de Kaagbaan bij Schiphol gestart, waarbij in ruim negen weken tijd verschillende soorten werkzaamheden worden gecombineerd. De realisatie van de A9 Gaasperdammerweg vordert gestaag, maar vergt veel inspanningen.

Voortgang transitie
Op basis van het strategisch plan ‘Focus, Discipline, Excellence’ voor de periode 2017 – 2019 richt Heijmans zich op duurzaam herstel van de onderneming en haar winstgevendheid, schuldreductie en structurele versterking van de vermogensverhoudingen. De implementatie hiervan vordert gestaag. De verkoop van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland is inmiddels afgerond. Deze desinvesteringen leveren een belangrijke bijdrage aan de schuldreductie en verbetering van de solvabiliteit. Heijmans transformeert daardoor naar een Nederlands kernbedrijf met een volume van circa € 1,5 miljard. Centraal in de strategie staat het verwerven van nieuwe opdrachten in vastgoed-, bouw- en infradisciplines die Heijmans beheerst, evenals het uitbouwen van haar rol als regisseur en het ontwikkelen van langjarige klantrelaties via services, beheer en onderhoud. Heijmans focust op een optimale kostenstructuur die past bij de veranderde scope.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV