A16 Rotterdam: werk aan de winkel in 2017

Dit jaar wordt er hard gewerkt aan de nieuwe rijksweg tussen de A13 en de A16 bij Rotterdam. In 2017 zijn we volop bezig met het aanbesteden van de realisatie, buurtbijeenkomsten en het verleggen van kabels en leidingen.

Aanbesteding
In het komende jaar gaat veel aandacht uit naar de aanbesteding van de A16 Rotterdam. Deze startte in november 2016 met de publicatie op Tenderned. Tot en met 12 januari kunnen geïnteresseerde marktpartijen zich inschrijven. Vervolgens vindt de 1e selectie plaats waarbij vooral wordt gekeken naar ervaring met vergelijkbare projecten en financiële draagkracht. Na die eerste selectie blijven in de regel 3 tot 5 consortia over. En die proberen elk met goede plannen Rijkswaterstaat de zogenoemde economisch meest voordelige inschrijving aan te bieden. Met een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit. De aanbesteding is een intensief en langdurig proces met veel overleg. In 2018 is bekend welke partij de A16 Rotterdam gaat realiseren. Begin 2019 gaat de geselecteerde aannemer aan de slag.

Voorbereidende werkzaamheden
Voor die tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het verleggen van kabels en leidingen en het slopen van opstallen zoals een aantal woningen en schuren. Daar is eind 2016 al mee begonnen, maar in de loop van 2017 zullen zichtbaar meer werkzaamheden in het plangebied van de A16 Rotterdam plaatsvinden. Omwonenden en belanghebbenden worden daar tijdig over geïnformeerd.

Buurtbijeenkomsten
Een van de manieren om omwonenden goed te informeren, is de reeks buurtbijeenkomsten die vanaf de 2e helft van januari elke 6 maanden wordt georganiseerd. Ze zijn speciaal bedoeld voor mensen die zeer dicht in de buurt van de toekomstige snelweg wonen. Rijkswaterstaat gaat met hen in gesprek over de aanstaande werkzaamheden, mogelijke hinder en het beperken daarvan en andere onderwerpen waarvan bewoners en Rijkswaterstaat vinden dat ze belangrijk zijn met betrekking tot de A16 Rotterdam.

Informatiepunten
In de loop van 2017 worden op verschillende locaties Informatiepunten A16 Rotterdam ingericht. Dit onder meer in de stadswinkel Hillegersberg/Schiebroek en het gemeentehuis van Lansingerland. De informatiepunten bestaan uit panelen met kaartmateriaal, een permanente vertoning van de film over de A16 Rotterdam en een aanbod van brochures en factsheets.

Blijf op de hoogte
Nieuws, achtergrondinformatie en verhalen uit het gebied rondom de nieuwe A16 vindt u ook dit jaar weer op onze projectwebsite A16Rotterdam en op onze projectpagina A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16 En natuurlijk versturen wij in 2017 ook weer regelmatig een nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat