Europese steun voor uitbreiding metronetwerk in Rotterdam

De Europese Investeringsbank (EIB) en de RET hebben een leningsovereenkomst van EUR 120 miljoen getekend, die zal worden gegarandeerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De lening wordt gebruikt voor de aanschaf van 16 nieuwe metrotoestellen die gaan rijden op de Hoekse Lijn, de metroverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland die vanaf september 2017 in gebruik wordt genomen. Daarnaast komen er 6 nieuwe metrotoestellen om vaker te rijden in de spitsuren op metrolijn E, die rijdt tussen Rotterdam en Den Haag. De spoorbeveiliging van het bestaande Rotterdamse metronet is vernieuwd en de nieuwe beveiliging wordt geïnstalleerd op de Hoekse lijn.

Vicepresident Pim van Ballekom van de EIB stelde: “Er is lang gewerkt aan dit project met de RET en ik ben erg blij dat de EIB een bedrijf met zo’n groot maatschappelijk en economisch belang kan steunen. Eén van de doelstellingen van de Bank van de EU is om door haar investeringen burgers te voorzien van duurzame en betrouwbare transportinfrastructuur, tegen de best mogelijke condities. Ik denk dat dat hier zeker het geval is, en hoop dan ook dat openbare vervoersbedrijven in andere steden zullen volgen.”

De nieuwe metro’s kosten ongeveer EUR 5 miljoen per stuk en worden vanaf 2017 ingezet op de genoemde trajecten. Dankzij de investering en de uitbreiding van de Hoekse Lijn zullen naar verwachting tot wel 80 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden.

“De RET voldeed aan alle eisen op het gebied van maatschappelijke relevantie, duurzaamheid en technische innovatie, waardoor wij 120 miljoen tegen een rentepercentage van minder dan 1% kunnen lenen. Zo besparen we 3 miljoen euro aan rente per jaar. Hoe minder geld we betalen aan rente, hoe lager onze kosten, hoe minder subsidie we nodig hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten”, voegde Pedro Peters, CEO van RET, toe.

Om de lening daadwerkelijk te kunnen verstrekken staat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) garant voor de lening. Jaarlijks vergoedt de Metropoolregio de kapitaallasten aan de RET. Wethouder Marc Rosier (Zoetermeer), verantwoordelijk voor de portefeuille middelen van de Vervoersautoriteit MRDH: “Doordat de Metropoolregio garant staat, kan de rente zo laag zijn. Dat helpt ons in de ambitie om een uitstekende bereikbaarheid van de regio te realiseren. Bovendien biedt deze vorm van financieren voor de regio mogelijkheden om vaker voor investeringen naar Brussel te kijken.”

De samenwerkende gemeenten in de regio hebben namelijk samen met de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden een Regionaal Investeringsprogramma opgesteld gericht op economische structuurversterking. Het programma bestaat uit concrete projecten die de economische groei, werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en attractiviteit van de regio kunnen versterken. Voor de uitvoering van de projecten zijn nieuwe financieringsbronnen noodzakelijk. De lening van de EIB aan de RET past hierin uitstekend.

De EIB heeft de 28 EU-Lidstaten als eigenaar en heeft een zeer solide leningenportefeuille, daardoor kan ze zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. Dit rentevoordeel geeft de Bank door aan de projecten die bij haar lenen, omdat de EIB geen winstoogmerk heeft maar alleen haar kosten hoeft te dekken. Zo betaalt de RET dus ook minder aan renteaflossingen en geniet ze bovendien van een uitzonderlijk lange looptijd van 30 jaar.

Achtergrondinformatie
De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit 4,66% van de aandelen – en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU. De EIB maakte in de afgelopen vijf jaar bijna EUR 1,4 miljard beschikbaar voor transportprojecten in Nederland, onder meer voor de NS, de zeesluis bij IJmuiden en de A6 bij Almere.

De Rotterdamse Electrische Tram (RET) werd in 1878 opgericht als de ‘Rotterdamsche Tramweg Maatschappij’ die aanvankelijk met stoom- en paardentrams reed. Vanaf 1905 kwamen daar elektrische trams bij en veranderde ook de naam van het bedrijf. Inmiddels exploiteert de RET niet alleen trams, maar ook metro’s, bussen en een fast ferry dienst. In totaal zorgt het bedrijf dat in de regio Rotterdam 600.000 mensen elke dag gebruik kunnen maken van 256 bussen, 128 trams en 160 metrotreinen.

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken 23 gemeenten samen aan het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat De 23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en bestuurlijke kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden. Gezamenlijk werken wij aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RET