Nieuwe financieringsovereenkomst Dura Vermeer

Nieuwe financieringsovereenkomst reflecteert positieve gang van zaken bij Dura Vermeer

Mede ingegeven door de positieve gang van zaken heeft bouwconcern Dura Vermeer heeft haar lopende financieringsovereenkomst opengebroken en een nieuwe financieringsovereenkomst afgesloten. De met de banken overeengekomen convenanten reflecteren de verbeterde omstandigheden bij de onderneming en in de markt.

Gelet op de positieve ontwikkelingen binnen Dura Vermeer Groep in combinatie met de verbeterde marktomstandigheden heeft de onderneming de huidige overeenkomst in goed overleg met de banken opengebroken. De oude overeenkomst liep nog tot maart 2017 met een verlengingsoptie van twee jaar. Dura Vermeer heeft met ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank een nieuwe overeenkomst afgesloten voor een periode van drie jaar plus een verlengingsoptie van twee maal één jaar, dus tot maximaal eind 2021.

De nieuwe overeenkomst omvat een gecommitteerde revolverende vastgoedfinanciering en rekening courant faciliteit van in totaal € 60 miljoen en een bankgarantiefaciliteit van € 200 miljoen. Daarmee verwacht Dura Vermeer de komende jaren in haar behoefte te voorzien.

Lowick Barg, CFO: “De lopende overeenkomst dateerde nog uit de tijd dat het in de branche minder goed ging. De huidige vooruitzichten waren voor ons aanleiding om opnieuw met de banken te gaan praten. Met ING Bank, Rabobank en de nieuw toegetreden ABN AMRO Bank konden wij in vrij korte tijd verbeterde afspraken maken, waarbij ook onze faciliteit is verruimd. Wij zijn de drie banken dan ook dankbaar voor de snelheid waarmee de vernieuwde overeenkomst tot stand is gekomen en voor het vertrouwen dat zij hiermee in Dura Vermeer hebben gesteld.”

Over Dura Vermeer
Met een omzet van ruim 1 miljard euro en circa 2600 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de top van de Nederlandse bouwindustrie. De onderneming is actief in woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur (wegen, beton- en waterbouw, spoor) en advies en engineering. Met meer dan dertig werkmaatschappijen is Dura Vermeer landelijk actief.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV