Orderportefeuille grond- weg en waterbouw loopt terug september 2016

De totale werkvoorraad in de bouw bedroeg in september 8,2 maanden. Tegenover een stijging van de orders in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een daling van de orders bij de grond-, weg- en waterbouw. De werkvoorraad voor de totale bouw bleef hiermee op hetzelfde niveau als in de hieraan voorafgaande maand.

In september nam de totale orderportefeuille in de woningbouw met één tiende maand toe tot 9,3 maanden. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw bleef in september met 8,8 maanden stabiel. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw steeg hierdoor met een tiende maand tot 9,1 maanden.

De werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is in september met vier tiende maand afgenomen tot 5,7 maanden. Zowel de grond- en waterbouw als de wegenbouw liet een afname van de orderportefeuilles zien. De orderpositie in de grond- en waterbouw nam met vier tiende maand af tot 6,4 maanden, en de werkvoorraad in de wegenbouw daalde in september met drie tiende maand tot 5,1 maanden. De afgelopen maanden is steeds sprake geweest van schommelingen tussen de 5,6 en 6,1 maanden. De ontwikkeling van de orders in de grond-, weg- en waterbouw steekt hierbij mager af tegen de ontwikkeling in de burgerlijke en utiliteitsbouw.

Van de bouwbedrijven geeft in september een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Van deze groep ondervindt 60% stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Ruim de helft van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna drie op de tien bedrijven deze als groot beoordeelt. Ongeveer driekwart van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Bijna één op de vier bedrijven verwacht in de komende maanden personeel aan te trekken. Slechts één op de 100 bedrijven verwacht een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van september 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)