BAM trading update: prestatie overall bevredigend

BAM rapporteert over eerste negen maanden gecorrigeerd resultaat van € 64 miljoen en herhaalt winstverwachting volledig jaar

  • Bouw en techniek: resultaatherstel in Nederland, verlies in Duitsland
  • Infra: continue voortgang met marge van 2,1%
  • Investeringssectoren: sterk resultaat voor Vastgoed en solide prestatie voor Pps
  • Orderportefeuille: hogere kwaliteit door tenderdiscipline; lager niveau door selectief inschrijven, marktomstandigheden en valutaeffect
  • Kasstroom: voortgaande verbetering jaar-op-jaar ondanks effect van lager pond

Rob van Wingerden, CEO van Koninklijke BAM Groep:
‘Onze prestatie over de eerste negen maanden was overall bevredigend. Wij hebben onze resultaten in de sectoren Infra en Vastgoed verbeterd. Helaas bleef het resultaat achter door Bouw en techniek in Duitsland. De kwaliteit van onze orderportefeuille blijft verbeteren door handhaving van onze tenderdiscipline. De verandering van het niveau van de orderportefeuille weerspiegelt voor €0,4 miljard het effect van het zwakkere pond en druk in de Nederlandse utiliteitsbouwmarkt, de Belgische inframarkt en de internationale olie- en gasmarkt.

Naast het wisselkoerseffect, houdt ten aanzien van brexit de onzekerheid over de gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk aan. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend.

In oktober heeft CDP ons opnieuw opgenomen in de’Climate A’ lijst met leidende ondernemingen voor een CO2-arme wereld. Dit beloont ons prestaties om duurzaamheid een integraal onderdeel van onzeactiviteiten en producten te maken. We zijn enthousiast om dit voort te zetten met nieuwe digitale en technologische ontwikkelingen.

Wij handhaven onze verwachting dat het gecorrigeerde resultaat vóór belastingen voor het gehele jaar hoger zal zijn dan het niveau van 2015. De herstructureringslast voor geheel 2016 zal circa €30 miljoen bedragen. Dit heeft betrekking op implementatie van de strategie, inclusief de heroriëntatie van onze Duitse utiliteitsbouwactiviteiten en wisselende marktomstandigheden.

Prestaties sectoren
In de sector Bouw en techniek waren de opbrengsten per saldo hoger door de activiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk (ondanks een negatief wisselkoerseffect van €90 miljoen). De opbrengsten van de Duitse activiteiten werden beïnvloed door uitstel van projecten en heroriëntatie op de belangrijkste regio’s. In de eerste negen maanden was er een verlies van €28 miljoen in Duitsland, waarvan €10 miljoen in het derde kwartaal, vooral vanwege schikkingsonderhandelingen voor twee oudere projecten bij oplevering. De orderportefeuille steeg in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op basis van constante wisselkoers (valutaeffect: € 253 miljoen). De orderportefeuille voor Nederlandse utiliteitsbouw weerspiegelt de nog ongunstige marktomstandigheden.

Opbrengsten in de sector Infra weerspiegelden de opdrachtfasering van grote, onlangs verworven projecten en bewegingen van het pond (€56 miljoen). De sectormarge verbeterde ondanks minder activiteit in de olie- en gasmarkt. De wijziging van de orderportefeuille toont het gecombineerde effect van de lagere pond (€162 miljoen), een projectannulering in België in het eerste kwartaal en de marktomstandigheden bij BAM International.

In de sector Vastgoed werd het resultaat gesteund door commercieel vastgoed in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De omstandigheden in de Nederlandse woningmarkt blijven gemengd. Ondanks de groeiende vraag stagneert het aanbod van nieuwbouwwoningen als gevolg van verminderde capaciteit bij bestemmingsplannen en vergunningen van lokale overheden. BAM verkocht in Nederland in de eerste negen maanden van het jaar 1.504 woningen (eerste negen maanden 2015: 1.640). De Nederlandse woningverkopen voor het gehele jaar 2016 zijn naar verwachting ongeveer in lijn met 2015. De retailmarkt in Nederland blijft slecht. BAM blijft de vastgoedportefeuille vormgeven door omzetting in cash van woningvastgoed buiten de stedelijke kerngebieden en van commercieel vastgoed. De opbrengsten worden aangewend om te investeren in ‘equity light’-projecten.

Bij Publiek-private samenwerking werd het resultaat gedreven door de hoge kwaliteit van de operationele portefeuille. Er zijn twee projecten overgedragen aan de joint venture met PGGM in de eerste negen maanden (2015: ook twee). Biedingsactiviteiten zijn gezond, met nieuwe mogelijkheden voor infrastructuurprojecten in Duitsland en Nederland.

Groepskosten waren netto-positief voornamelijk als gevolg van de vrijval van een dividendvoorziening van €9,7 miljoen in verband met de desinvestering van BAM’s 21,5%-belang in Van Oord in 2011.

Financiële positie en balans per 30 september 2016

  • Recourse nettokaspositie bedraagt €264 miljoen (derde kwartaal 2015: €172 miljoen), inclusief €23 miljoen negatief koerseffect;
  • Handelswerkkapitaalefficiency verbeterde tot -9,5 procent (ultimo 2015: -8,1procent);
  • Solvabiliteit (capital ratio) was 30 september 2016 20% (ultimo 2015: 21,2%) doorwijziging van rentetarieven en het valuta effect;
  • Herfinanciering doorlopende kredietfaciliteit naar verwachting afgerond tegen eind 2016.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BAM - Koninklijke BAM Groep nv