Startsein gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met vertegenwoordigers van de provincie Limburg, het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray de afspraken bezegeld voor de ontwikkeling van het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg. Met de werkzaamheden is in totaal 210 miljoen euro gemoeid. Het Rijk draagt 135 miljoen euro bij en de regio 75 miljoen euro.

In het gebied tussen Ooijen en Wanssum worden maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Een oude Maasarm wordt gereactiveerd, dijken worden verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. Met de herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat een bijzonder waterrijk natuurlandschap van ruim 300 hectare. Daarnaast krijgt de haven van Wanssum een uitbreiding en komt er voor het doorgaande verkeer een rondweg.

Minister Schultz is verheugd over de afspraken voor de realisatie van het project die zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. ‘In dit project wordt waterveiligheid op een mooie manier gecombineerd met andere maatregelen die de kwaliteit van het gebied verbeteren. Het gebied wordt niet alleen beter beschermd tegen hoog water, maar er ontstaat ook ruimte voor natuur, recreatie en andere economische ontwikkelingen.’

Gedeputeerde Van der Broeck, mede namens de gemeenten: ‘Dit is een belangrijk project voor de hoogwaterveiligheid in Limburg. Ik ben blij dat nu eindelijk de fase van uitvoering is aangebroken. En ook de inwoners van het gebied kunnen niet wachten tot we beginnen met dit prachtige project."

Rein Dupont van het Waterschap Peel en Maasvallei: ‘Het is mooi dat we nu gaan starten met de ontwikkeling van dit waardevolle gebied waarbij op een slimme manier gewerkt wordt aan natuur, landbouw, economie en waterveiligheid. Over ruim 10 jaar loop ik met mijn kleinkinderen door dit gebied en dan zal ik ze vol trots vertellen dat ik hier aan heb mogen meewerken.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)