Bescheiden stijging orderportefeuille bouw augustus 2016

De totale werkvoorraad in de bouw is in augustus met één tiende maand toegenomen tot 8,2 maanden. Deze stijging deed zich zowel bij de burgerlijke en utiliteitsbouw, als bij de grond-, water- en wegenbouw voor.

De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw steeg met een tiende maand tot 9,0 maanden. Na een daling in juni nam de werkvoorraad in de woningbouw in augustus met drie tiende maand toe tot 9,2 maanden. De orderportefeuille van de utiliteitsbouw is in augustus met één tiende maand afgenomen tot 8,8 maanden.

De werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw is met een tiende maand toegenomen tot 6,1 maanden. Deze toename was met name het gevolg van een stijging van de werkvoorraad in de grond- en waterbouw. Deze nam met vier tiende maand toe tot 6,8 maanden, nadat deze in juni al met drie tiende maand was toegenomen. De werkvoorraad in de wegenbouw daalde in augustus met twee tiende maand en kwam uit op 5,4 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in augustus een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Eén op de zeven ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Twee derde van de bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna twee op de tien bedrijven deze als groot beoordeelt. Ongeveer driekwart van de bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Slechts 2 op de 100 bedrijven verwacht een lagere personeelsbezetting. Meer dan een kwart van de bedrijven verwacht een toename van de prijzen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van augustus 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)