VNG: Samen investeren

Gemeenten zijn verheugd dat het kabinet extra geld uittrekt voor veiligheid, zorg en armoedebestrijding. In de afgelopen jaren is er op deze gebieden fors bezuinigd. Gemeenten ervaren in de praktijk dat extra aandacht nu nodig is. “Veiligheid, goede zorg en maatregelen tegen armoede, dat zijn thema’s die er echt toe doen in het dagelijks leven van inwoners. Relatief kleine dingen kunnen een wereld van verschil maken. Je gunt toch elk kind dat het gewoon mee kan op schoolreis,” aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.

De VNG gaat er vanuit dat het Rijk bij de verdere invulling van het beleid gebruik maakt van de kennis die gemeenten hebben van de lokale praktijk. Van Zanen: “Met de juiste maatregelen kunnen we mensen kansen bieden om weer volwaardig deel te nemen aan de samenleving. We gaan graag met het Rijk in gesprek over hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat het geld daadwerkelijk daar terecht komt waar het het hardst nodig is.”
Investeren in een gezonde en veilige leefomgeving

Gemeenten willen bovendien samen met het Rijk een goede investeringsagenda voor de leefomgeving maken. Klimaatadaptatie en de energietransitie maken investeringen in de fysieke ruimte nodig. Met investeringen in de regionale economie kunnen meer banen worden gecreëerd. Van Zanen: “Gemeenten kunnen en willen helpen bij deze maatschappelijke opgaven, maar we rekenen wel op steun van het Rijk.”

Open houding en eerlijk budget
Van het Rijk verwachten gemeenten een open houding en een eerlijk budget. Dat laatste betekent onder meer dat de VNG bezwaar blijft maken tegen de opschalingskorting van bijna 1 miljard euro. Van Zanen: “Ik heb niet de illusie dat het huidige kabinet deze idiote, onterechte bezuiniging nog van tafel veegt. Maar ik blijf me er tegen verzetten tot dit wordt rechtgezet. De informateurs van het volgende kabinet kunnen dat alvast in hun aantekeningenboekje noteren.”

Dit is een eerste reactie op de Miljoenennota. De VNG bestudeert alle begrotingen en zal volgende week in een brief aan alle gemeenten reageren op alle voor gemeenten relevante maatregelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)