De oosterscheldekering BEELD Infrasite

Ingenieurs: maak vaart met aanpassing wetgeving voor innovatie

Ingenieurs Troonrede 2016

De overheid moet haast maken met het wegnemen van de wet- en regelgeving die innovaties als e-Health in de weg staan. En nu de meeste verkiezingsprogramma’s innovatie hoog in het vaandel hebben staan, mag verhoging van het onderzoeksbudget voor de technische universiteiten en de TO2-instituten niet ontbreken. Aldus ir. Gerald Schotman, president van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) in zijn 15 september 2016 uitgesproken Ingenieurs Troonrede.

Het kabinet onderkent dat wet- en regelgeving innovaties in de weg kan staan, vooral wanneer die de bestaande marktordening opschudden. Maar er gebeurt nog te weinig, aldus Schotman tijdens zijn Ingenieurs Troonrede. Als voorbeeld noemde hij de toepassing van e-Health, zorg op afstand van bijvoorbeeld hartpatiënten. Dat heeft als voordeel dat er thuis met een eenvoudige pleister continue kan worden gemonitord, en er minder bezoekuren bij de cardioloog nodig zijn, maar de financiering op basis van verrichtingen is daar niet op ingesteld. Het is volgens Schotman een van de vele voorbeelden waar wet- en regelgeving innovatie vertraagt omdat die niet is ingericht op de nieuwe manier van werken die een innovatie introduceert. ‘In transitie zijn de positie en de massa die de overheid kan creëren soms nodig om nieuwe processen en technieken te ontwikkelen. De markt heeft niet altijd belang bij verandering.’

Schotman ging ook in op de achterblijvende financiering van Technische Universiteiten en Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2-instituten). Waar de meeste verkiezingsprogramma’s terecht op het belang van innovatie wijzen, is de logische consequentie dat er ook extra geld wordt uitgetrokken om de kennisbasis van ons innovatievermogen te versterken. Een soortgelijke boodschap geldt voor het gebrek aan financiering van innovatieve startups. ‘Te veel goede ideeën komen niet tot wasdom omdat durfinvesteerders ontbreken, zelfs bij de huidige lage financieringskosten.’ En: ‘Ook wanneer het op wet- en regelgeving aankomt in een snel veranderende maatschappij, is stevige en onafhankelijke kennis van dit soort instituten onontbeerlijk.’

Verder hield Schotman een pleidooi om de diversiteit aan vakkennis binnen de ingenieurswereld intensiever te benutten voor het aanpakken van de grote maatschappelijike uitdagingen van onze tijd. Dat vraagt om aanpassing van het opleidingscurriculum van het technisch hoger onderwijs en continue professionele ontwikkeling bij de ingenieursbedrijven. Met de invoering van het Chartered Engineer-programma en de instelling van diverse leerstoelen op de gebieden van Big Data Science, Architecture in Health en Dynamics Based Maintenance, levert KIVI daaraan een belangrijke bijdrage.

Over het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. KIVI streeft naar het inhoudelijk excelleren van ingenieurs. Via ons platform verbinden wij bevlogen talenten en stimuleren we kruisbestuiving. Dit gebeurt niet alleen binnen en tussen de verschillende vakdisciplines, maar ook met de samenleving. KIVI is sterk gericht op de individuele ontwikkeling van de ingenieur, onder meer middels de prestigieuze internationaal erkende Chartership beroepskwalificatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KIVI