Potentiele tekorten op projecten hoogfrequent spoorvervoer

Scopewijzigingen, bezuinigingen van het rijk, onverwachte risico’s en indexering. Dat zijn de hoofdredenen waarom er voor projecten voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) potentiële tekorten op de rijksbegroting ontstaan. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die onlangs in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn gedaan.

Kamerstukken
Het gaat om spoorprojecten in Weesp, Vught, Veenendaal, Geldermalsen en Amsterdam die zich nog in de planfase zijn. Deze projecten zijn nog niet in uitvoering en ook nog niet aanbesteed. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft 15 september 2016 een overzicht van de potentiele tekorten vanuit het Rijk gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin stelt zij maatregelen voor.

Rol ProRail
ProRail geeft aan het ministerie van infrastructuur prognoses af wat de kosten zijn van nieuwe spoorprojecten. Door scopewijzigingen, bezuinigingen, risico’s en indexeringen is er vanuit het rijk minder geld beschikbaar voor de uitvoering. ProRail stuurde op 11 augustus 2016 een brief
naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu als reactie op de onderzoeken.

Dichter bij de top
Uit de onderzoeken blijkt dat de aansturing van projecten vanuit het ministerie van IenM en vanuit ProRail beter kan. Nu de genoemde projecten in uitvoering gaan, verbetert ProRail de sturing en brengt de projectuitvoering dichter bij de directie. Zo kan er toegezien worden op mogelijk projectrisico’s. Alle gepresenteerde verbeterpunten in de verstuurde Kamerstukken waren al onderdeel van het verbeterplan Financiën van ProRail dat inmiddels loopt.

Terugdringen tekorten
Bij een groot programma als PHS, met complexe spoorprojecten in het hart van de samenleving, kunnen financiele risico’s ontstaan. Het is daarom goed dat IenM een extra risicoreservering opneemt in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De PHS projecten worden voor het grootste deel gefinancierd vanuit dit fonds.

Druk bereden spoor
Binnen het rijksprogramma PHS worden sporen en stations in de toekomst aangepast om meer treinen te kunnen laten rijden. Het spoor in Nederland is druk bereden. En de ambitie is om nog meer treinverkeer mogelijk te maken. Doel van het programma PHS is om op termijn 15% meer treinverkeer mogelijk te maken. Lees meer hierover in het nieuwsbericht: Visie op het treinverkeer van de toekomst.

Meer informatie
Kamerbrief over Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (VGR-12)

Brief ProRail inz. reactie rapporten PHS

Nieuwsbericht ProRail Verbeterplan Financiën in volle gang

Nieuwsbericht ProRail Visie op het treinverkeer van de toekomst

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail