Start bouw 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Op 1 september 2016 is de bouw van de 3e kolk en de verbreding van het Lekkanaal officieel van start gegaan. Het landschap rond de Beatrixsluis gaat vanaf nu langzaam maar zeker veranderen.

Feestelijke start
Op 1 september was een feestelijk startschot. Een aantal bij het project betrokken organisaties was hierbij, maar ook de voormalige bewoners die plaats moesten maken voor de sluis. Maar liefst 2 hoofdingenieur-directeuren van Rijkswaterstaat, Theo van der Gazelle en Cees Brandsen, verrichtten samen met de Vreeswijkse sluismeesters Arie Valkenburg en John Weinreich de openingshandelingen: het plaatsen van het bouwbord en het overhandigen van de sleutel van de sluis aan aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk die het werk gaat uitvoeren. Volgens Theo van de Gazelle is dit grote project er tot nu toe goed in geslaagd om alle belangen die in het gebied leven een stem te geven. ‘Vruchtbare samenwerking heeft hier een grote rol in gespeeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze manier van werken ook tijdens de bouw samen met Sas van Vreeswijk zullen vasthouden.’

Meer informatie
Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat