Breda stelt Klimaatfonds open

Vanaf 1 september stelt de Gemeente Breda het Klimaatfonds open. Het klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en kennisinstellingen voor projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie. Het Klimaatfonds draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van Breda om de CO2 drastisch te verminderen en een klimaatneutrale stad te worden in 2044. Van 1 september tot 31 oktober 2016 kunnen aanvragen worden ingediend.

Klimaatfonds

De gemeenteraad heeft al eerder besloten om het Klimaatfonds op te richten. Het college heeft nu de randvoorwaarden vastgesteld voor het toekennen van leningen uit het fonds.

Het Klimaatfonds wordt gevuld uit inkomsten van de windturbines op Hazeldonk. Het geld uit deze duurzame energiebron komt zo weer ten goede aan duurzame projecten in de stad.

Op dit moment is er € 500.000,- beschikbaar in het Klimaatfonds. Per aanvraag kan er tussen € 25.000,- en € 100.000,- worden uitgeleend tegen een rente van 2 % en een looptijd van maximaal 15 jaar.

Wethouder Paul de Beer van Duurzaamheid: "Het Klimaatfonds kan initiatieven of bedrijven net die nodige steun in de rug geven: vaak zijn er goede ideeën maar zijn er geen investeerders die het aandurven. Met een lening uit het Klimaatfonds die op termijn ook weer terugvloeit in het fonds, krijgen duurzame projecten de kans om echt een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame stad. Een energieneutraal en klimaatbestendig Breda kunnen we alleen bereiken als we onze krachten bundelen en als we initiatieven en projecten in de stad daadwerkelijk op weg helpen’.

Uitvoeringsprogramma Klimaat

Het Klimaatfonds geeft een flinke extra impuls voor duurzame projecten naast het al bestaande budget van het Uitvoeringsprogramma Klimaat. Dat is in 2016 € 375.000,- per jaar. Dat budget is bedoeld voor ondersteuning en medefinanciering van ideeën en initiatieven op het gebied van klimaat en duurzame energie. De initiatieven moeten bijdragen aan het verminderen van CO2 en worden onderdeel van het klimaatprogramma 2017-2020.

Hoe werkt het?

Het Klimaatfonds biedt ondersteuning in de vorm van een lening met lage rente. Alle aanvragen moeten leiden tot een directe substantiële vermindering van CO2. Iedereen kan een project opzetten en een aanvraag indienen: bewonersgroepen, bedrijven, instellingen en verenigingen. Het Klimaatfonds verstrekt geen leningen aan privé personen. Wel aan groepen particulieren, bijvoorbeeld verenigd in een Vereniging van Eigenaren, stichting of coöperatie.

Het aanvraagformulier en de voorwaarden voor een aanvraag zijn te vinden op www.energiekbreda.nl.

Ook de informatie over initiatieven en ideeën voor het Uitvoeringsprogramma Klimaat is hier te vinden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda