EIB: Miljarden tekort voor enorme infra-opgave

“Het is hard nodig dat het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) verlengd en opgeplust wordt”, concludeert Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland uit de nieuwste rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Donderdag 23 juni 2016 wordt de voortgang van het MIRT besproken in de Tweede Kamer.

“Het EIB ziet een enorme opgave op ons afkomen, terwijl er nog geen ander beleid is en ook de budgetten nog achterblijven. Alleen al tot 2030 komen we nu 6 miljard tekort voor het spoor en 3 miljard ontbreekt voor de wegen. Het moet in het MIRT gaan om solide afspraken en budget tot 2040, ofwel voorspelbaarheid. Infrabedrijven moeten weten waar ze op die lange termijn aan toe zijn, dan kunnen ze namelijk investeren in techniek en onderzoek, terwijl investeerders genoeg zekerheid krijgen over rendement. Deze aanpak is nodig, je lost het echt niet op met alleen slimme, zelfrijdende auto’s.”

Slimme mix
“De druk op onze infrastructuur neemt met minstens 30 procent toe, volgens zelfs de meest behoedzame inschattingen. Dat probleem is alleen oplosbaar met een slimme, integrale mix van techniek en goed beleid op alle niveaus.”

Meer informatie
Download de EIB-rapportage Opgaven en middelen voor infrastructuur tot 2030

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland