Toename orderportefeuille bouw in april 2016

De totale werkvoorraad in de bouw is in april 2016 met twee tiende maand toegenomen naar 7,8 maanden. Tegenover een forse stijging van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een lichte daling van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw.

In de woningbouw nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe tot 8,8 maanden. In de utiliteitsbouw was sprake van een forse toename van de werkvoorraad met vier tiende maand naar 8,3 maanden. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw lag daarmee weer op het gemiddelde niveau van de eerste helft van 2008. Met twee opeenvolgende maanden van een forse stijging van de werkvoorraad lijken er in de utiliteitsbouw tekenen te zijn van een serieuze opleving. De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in april met drie tiende maand toe naar 8,6 maanden.

De orderportefeuille in de grond- en waterbouw bleef in april stabiel op 6,3 maanden. De werkvoorraad in de wegenbouw nam met drie tiende maand af naar 5,0 maanden en lag daarmee weer op het niveau van juli 2015. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw afgenomen met een tiende maand naar 5,7 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in april een kwart aan stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Minder dan twee op de vijf ondervindt stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Drie op de vijf bedrijven beoordeelt hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna een op de vijf deze als groot beoordeelt. Ongeveer twee op de drie bedrijven verwacht geen verandering van de personeelsbezetting. Van de overige bedrijven is het aandeel dat een toename van de personeelsbezetting verwacht bijna vier keer zo groot als het aandeel dat een afname verwacht. Meer dan een kwart van de bedrijven verwacht dat de prijzen zullen toenemen. Vrijwel geen bedrijven verwachten een afname van de prijzen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)