Winst Antea Group Nederland stijgt fors

Antea Group heeft een positief resultaat geboekt over 2015. In Nederland steeg de winst met 9,1%. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het internationaal opererende advies- en ingenieursbureau. Wereldwijd bedroeg de omzet 363 miljoen euro, er werd een nettowinst behaald van 7,3 miljoen euro.

Antea Group Nederland
Het Nederlandse deel van Antea Group wist haar positie in de verschillende marktsegmenten te behouden en zelfs te vergroten. De totale netto winst in Nederland steeg van 8,0 miljoen euro naar 8,7 miljoen euro. De totale omzet bedroeg 187,7 miljoen Euro, een stijging van 2,1% ten opzichte van 2014. Het aantal werknemers steeg naar ruim 1550.

Landenorganisaties
Wereldwijd gezien lieten de landenorganisaties van Antea Group een daling van omzet (2014: 368 miljoen euro) en nettowinst (2014: 11,3 miljoen euro) zien. De lage olieprijzen lagen hier deels aan ten grondslag. Deze dempten de investeringen van klanten in de olie- en gassector. Met name de onderdelen in Noord- en Zuid Amerika hadden hieronder te lijden. Daartegenover stond een verbetering van de Europese markt waar sprake was van herstel na de financiële crisis. Door toenemende internationale samenwerking en diversificatie van de klantportfolio bleek de groep in staat om met de verschillende marktomstandigheden om te gaan.

Marktpositie versterken
In 2015 deed Antea Group diverse overnames en versterkte hiermee zijn marktpositie op het gebied van milieu, infrastructuur, water en stedelijke ontwikkeling. Zo werd het Franse Groupe IRH Environment overgenomen: een specialist in afvalwaterzuivering en bodemsaneringen. Antea Group versterkte zijn positie in Zuid-Amerika met een 47% minderheidsbelang in het Braziliaanse advies- en ingenieursbureau Angel Brasil. Gezamenlijke inschrijvingen op internationale tenders leidden tot nieuwe samenwerkingsprojecten in onder meer India en Panama.

Jaarverslag lezen
Ons jaarverslag kunt u lezen via www.anteagroup.com/en/node/17076

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Antea Group